Magyar Kisebbség, 1924. január-június (3. évfolyam, 1-12. szám)

MAGYAR = KISEBBSÉG NEMZETPOLITIKAI SZEMLE („MINORITÉ HONGROISE“) SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. SULYOK ISTVÁN dr. WILLER JÓZSEF dr, ó, 1-5 ! TARTALOM Ujéui szózat! Irta Sakabffy Elemér dr. Hz demi Iskolai rendelet román főpapok ős államférfiak megvilágitásában. Irta Gál Kelemen dr. H szerb egyháztörténelem és a nagyszerb történelem közös álma. irta 6áj József. IHasaryk és a nyelvemlékek. Irta Távol Uamás. államkormányzat és a kisebbségi fog. Irta HIbrecht Ferenc dr. H magyar oktatás ügyéhez. (Tizenötödik közlemény). Románok rólunk: Trianon-e nagy HIba-Uulía? — fl megzavart sajtókongresszus. — Beszélnek a számok. - fl csúcsai árulás. Csehszlovákok rólunk: Hz elnyomott nemzetek blokkja. — DobiÜor pars regni. III. évfolyam - 1. szám. 1924. január 1. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Belföldön : félévre 108, egész évre 216 lej. — Jugoszláviában : félévre 60, egész évre 120 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár.

Next

/
Thumbnails
Contents