Magyar Kisebbség, 1924. július-december (3. évfolyam, 13-24. szám)

JVl AGYAR = KISEBBSÉG NEMZETPOLITIKAI SZEMLE („MINORITÉ HONGROISE“) SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: H kisebbségi frontról. Irta Spectator. Hz erdélyi tradíciók közős sorsa, irta üakabffy Elemér dr. H népiskolai tóroénylaoaslat a kisebbségek szempontéból. Irta Gál Kelemen dr. H nemzetek Szóoetsége és g kisebbségek uédelme. Irta Hlbredit Ferenc dr. Hkár csak minálunk. üugoszláoia kisebbségi politikája. Románok rólunk: magyar kisebbség és — magyar «anyanyelvű* kisebbség. III. évfolyam - 13. szám. 1924 julius 1. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Belföldön: félévre 108, egész évre 216 lej. — Jugoszláviában: félévre 80, egész évre 160 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár. — Más országok­ban félévenként 5, egész évre 10 svájci frank.

Next

/
Thumbnails
Contents