Magyar Kisebbség, 1942. január-június (21. évfolyam, 1-14. szám)

y r MAGYAR =KISEBBSÉG NEMZETPOLITIKAI SZEMLE MINORITATEA MAGHIARA ORGAN DE POLITICĂ NAŢIONALĂ SZERKESZTŐK - REDACTORI: KKABFFY ELEMÉR dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: esztendő küszöbén. Irta : ©yárfás Elemér, két adott DéUSrdély magyarsága a magyar müpelődősnek í Irta : Vita Zsigmond. íroényes rendelkezések a magyarországi zsldékrél a XIX. század folyamán. Irta : Cseresnyés Ipán. ejegyezték a szlooákiai magyar Pártot, érnetek a baibach-i tartományban, magyar flépkőzősség hőnyotára bugojon. lunkakőzősség g történetemért. — «Arbeitsgemeinschaft für beschichte.» éreies Jogszabályok : Rendelef-íörpény a Zsidó Ilépközűleti Egyesületek Szöpeíségének [eloszlatásáról és egy Romániai Zsidóközpont létesítésé­ről. - Rendelet'förpény a perbeli zsidó lakosság összeírásáról, isemények : Sulyok Istpán és Thury Kálmán pisszalépése. — H «(Kisebb­ségek Igazgatóságai- megkezdette működését. Tlás nemzetkisebbségek helyzetképeiből: Hz ellengyelesitett németek pisszapezetése. - német beszámoló Satmar pidékéről. — fl Ranat-i hitpallásos iskolák átadása a német népcsoportnak. :olyéircíok szemléje: H «Deutschtum im Ausland» az egykori jugoszláp Bánságról. .iőnypek szemléje ; Schilf Béla : Régi idők, régi emberek. ÍXI. - 1. LUGOJ, 1942 1. 1. înscris in Registrul Publlcajlunilor periodice la Tribunalul Lugoj sub No 5—1938. Director, girant răspunzător şi proprietar : Dr. Elemér Jakabffy. Censurai: Biroul de Censură Prefecturi

Next

/
Thumbnails
Contents