Magyar Könyvészet, 1870 (1-10. szám)

1870-01-01 / 1-2. szám

2 Dobos János. Keresztény imák a házi ajtatosság növelésére és a protestáns keresztény felekezetek használatára. 3. kiadás. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 16-r. 304 1.................................... 50 kr. Előőrsi szolgálat amagy. kir. honvéd lovasság részére. Hivatalos kiadás. Pest, 1870. Ráth Mór. 16-r. 21 1.............................20 kr. B. Eötvös József. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. 2. kiadás, I. füzet. Pest, 1870. Ráth Mór. 8-r. 160 1. 1 frt. E czim alatt is : B. Eötvös munkái. I. kötet. 1. fűz, Évkönyv. Az alap ne vei ők országos egyletének évkönyve 1869-ik évről. A nagygyűlés határozatai nyomán sajtó alá rendezte D a p s у Kálmán. B. Gyarmaton, 1869. Nyom. Kék László, iv-r. 30 I. Feydeau Ernő. Egy fiatal asszony története. Regény. Fran- cziából fordította Millassin Vilmos. Pest, 1870. Ráth Mór. 8-r. 243 1 ...............................,.................................... 1 fit. 40 kr. G rabarits Ernő. Vármegye és felelős minister össze nem egyezhető. Pest, 1869. Eggenberger Férd. bízom. N. 8-r. 31 1. . . 30 kr. Gyakorlati szabályzat a magy. kir. honvéd gyalogság részére. Hivatalos kiadás. Pest, 1870. Ráth Mór. 8-r. VI és 130 1. 90 kr. Haan Lajos. Békés vármegye hajdana. II. kötet. Oklevéltári rész. Pest, 1870. Lautfer Vilmos. N. 8-r. IV és 309 1. . . 3 frt. E czim alatt is : Diplomatarium Békésiense. Hajnik Imre. Az ősmagyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r 85 1........................................................................................ 50 kr. E czim alatt is: Magy. alkotmány ésjogtört énele mii. Hegedűs Lajos. Eredeti tréfák, adomák s mondák a czi- gány életből. 3-ik, 30 ujdonuj eredeti adomával bővített kiadás. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 136 1................... 80 kr. H ortobágyi. Dalok és elbeszélések a népnek. Debreczen és Nyíregyháza, 1870. Ifj. Csátliy Károly bizom. 12-r. 106 1....................................................................................... 50 kr. Hösköltemények. A legkedvesebb költők müveiből összeállítva. Pest, 1869. Heckenast Gusztáv. 16-r. 297 1.................................. 50 кr. E czim alatt is: Kis nemzeti Muzeum 9. Huszár Károly. Történetekkel felvilágositott egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapra. III. évfolyam. Székesfehér­várott, 1869. Kubik L. bizom. 8-r. 364 1............................ 2 frt. Huszár Károly. Bibliai történet lelkipásztorok, hitelemzők, tanítók, szülők, gyermekek, kér. hívek számára. Schmidt Kristóf nyomán. I. kötet : Az ó-szövetség. II. kötet : Az uj-szövetség. Székes- fehérvár, 1869. Kubik L. bizom. N. 8-r. 432 1. ... 4 frt. Jókai Mór. Amagyar nemzet története. Regényes rajzokban. 3. kiadás. XV Geigerféle képpel. Pest, 1870. Kiadja Heckenast Gusztáv. N. 8-r. 337 1.............................................................. 2 frt. Jókai Mór. Hétköznapok. Regény. 2 kötet. 2. kiadás. Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 16 r. 236 és 221 1........................1 frt. 60 kr. E czim alatt is : Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás 56—59.

Next

/
Thumbnails
Contents