Magyar Könyvszemle, 1887 (12. évfolyam, 1-6. szám)

TIZENKETTEDIK FOLYAM. I-VL FÜZET. (5 ' ! 1887. JANUAR-DECZEMBER. MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. KÖZREBOCSÁTJA A M. NEMZETI MUZEÜM KÖNYVTÁRA. ex? a S-l . •CUD •OO •OO O t=3 •OO "OS J=3 a BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR NYOMDÁJA. 1888.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents