Magyar Könyvszemle, 1892-1893 (1. új évfolyam, 1-4. szám)

^ClM^otcUp&JÍPl 7, . 2jf.(9T ÜA n Xfs^­MAGYAR KÖNYVSZEMLE. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTARÁNAK KÖZLÖNYE. A NM. VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SCHÖNHERR GYULA. UJ FOLYAM. ELSŐ KOT 1892/1893-iKi EVF O LYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA Mm* ml szftBfin-fSiimii l IMI ÉIJOJL-AJ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents