Magyar Könyvszemle, 1895 (3. új évfolyam, 1-4. szám)

TARTALOM. 1. ÉRTEKEZÉSEK, ÖNÁLLÓ KÖZLEMÉNYEK. Lap ALDÁSY ANTAL. Kéziratok sokszorosítása 252 DELI BALÁZS. A zárai tartományi levéltár 62 DESIDERIUS. A berlini kir. egyetemi könyvtár szakrendszere 152 DÉZSI LAJOS. Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése 29, 116 — Bogáti Fazekas Miklós ismeretlen históriás éneke 1598-ból ... 49 FERENCZI ZOLTÁN. A marburgi könyvtár állványrendszere. (A szöveg között hat ábrával.) 146 DR. G-YALUI FARKAS. A székely-udvarhelyi cv. ref. gimnázium könyvtára 332 HORVÁTH IGNÁCZ. A külföldi irodalom magyar vonatkozású termékei 1894-ben 66, 157 — Erdélyi országgyűlési törvényczikkek a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában 254 DR. ILLÉSY JÁNOS. A Nádor-kódex kiadásának története 39 DR. JANKOVICH BÉLA, Magyar Nemzeti Könyvtár 1 KANYARÓ FERENCZ. A legrégibb unitárius énekeskönyvekró'l 321 DR. KARÁCSONYI JÁNOS. Adalék krónikáink történetéhez 219 IFJ. KEMÉNY LAJOS. Kassa város levéltára 227 — Egy XVI. századbeli könyvkereskedő raktára 310 KERESZTY ISTVÁN. A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárának hirlaposztálya 235 KOLLÁNYI FERENCZ. Dankó József. (Nekrológ) 91 — Könyvek a XVI. és XVIL századbeli főpapi hagyatékokban ... 205 KROPP LAJOS. Maximilianus Transylvanus 289 MAGYAR KÖNYVESHÁZ. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar könyvtá­rához.) I. Magyar nyelvű nyomtatványok. Közlik: (Dézsi Lajos, Hor­váth Ignácz, ifj. Kemény Lajos, Sch. Gy.) II. Idegen nyelvű hazai nyomtatványok. (Közlik: Dézsi Lajos, Hellebrant Árpád, Horváth Ignácz, Kluch János.) ... 137, 337 DR. EUPP KORNÉL. Magyar Mária-himnuszok 299 DR. SEBESTYÉN GYULA. A katalogus-készités kérdéséhez 21 THALLÓCZY LAJOS. Brebiri Subics Mladen bán és Guillelmo Varignana. (A szöveg közt egy hasonmással.) 97 Magyar Könyv-Szemle. 1895. *"

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents