Magyar Könyvszemle, 1896 (4. új évfolyam, 1-4. szám)

/t L » ». , • \ ° MAGYAR KÖNYVSZEMLE. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE. A NM. VALLÁS- ES KÖZOKTATASÜaYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁÉUL SZERKESZTI SCHÖNHERR GYULA. U.Í FOLYAM. IV. KÖTET. 1,896-iKi ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents