Magyar Könyvszemle, 1899 (7. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK K Ö ZLÖN Y E. A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SCHÖNHERR GYULA. ÚJ FOLYAM VII. KÖTET. 1899-IKI ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1899.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents