Magyar Könyvszemle, 1915 (23. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL FOLYAM. * XXIII. KÖTET. 1915. ÉVFOLYAM. (A Bulletin de la Revue Bibliographique Hongroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHENYI KÖNYVTARA. 1915.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents