Magyar Könyvszemle, 1919 (27. új évfolyam, 1-4. szám)

XXVII. KÖT. 1—4. FÜZET. ÜJ FOLYAM 1919. JAN.-DEC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL 1 7 1919. évi folyam * I—IV. füzei. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1919. Előfizetési ára 20 kor., bolti ára 30 kor.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents