Magyar Könyvszemle, 1920-1921 (28. új évfolyam, 1-4. szám)

XXVIII. KÖT. 1—4. FÜZET. ÚJ FOLYAM 1920/21. JAN.-DEC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL 1920/21. évi folyam * l—W. füzet. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA. 1921.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents