Magyar Könyvszemle, 1922 (29. új évfolyam, 1-4. szám)

XXIX. KÖT.-i—4. FÜZET. ÚJ FOLYAM 1922. JAN.-DEC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL 1922. évi folyam * I—IV. füzet BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1922.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents