Magyar Könyvszemle, 1924 (31. új évfolyam, 1-4. szám)

XXXI. KÖT. 1—4-FÜZET. ÚJ FOLYAM 1924. JAN.-DEC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. LUKINICH IMRE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL 1924. évi folyam * I— IV. füzet. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1924.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents