Magyar Könyvszemle, 1928 (35. új évfolyam, 1-4. szám)

XXXV. KÖT. 1—4. FÜZET. ÚJ FOLYAM 1928. JAN.-DEC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE Dr. LUKINICH IMRE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI Dr. RÉDEY TIVADAR 1928. évi folyam * I—IV. füzet. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA. 1928.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents