Magyar Könyvszemle, 1929 (36. új évfolyam, 1-4. szám)

XXXVI. KÖT. 1—2. FÜZET. ÚJ FOLYAM 1929. JAN.-JÚN. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE Dr. LUKINICH IMRE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI Dr. RÉDEY TIVADAR 1929. évi folyam * /—//. füzet. KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHENYI KÖNYVTARA. 1929.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents