Magyar Könyvszemle, 1943 (67. évfolyam, 1-4. szám)

LXVn. ÉV. HARMADIK FOLYAM 1943. JAN..MÁRC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR KÖZKÖNYVTÁRAK KÖZLÖNYE A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 1943. évi folyam * L füzet BUDAPEST KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA 1943

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents