Magyar Könyvszemle, 1944 (68. évfolyam, 1-4. szám)

LXVIII. ÉV. HARMADIK FOLYAM 1944- JAN^MÁRC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR KÖZKÖNYVTÁRAK KÖZLÖNYE A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI TRŐCSÁNYI ZOLTÁN 1944. évi folyam * I. fűzet. BUDAPEST KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA 194*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents