Magyar Könyvszemle, 1968 (84. évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. OSZTÁLYÁNAK könyvtörténeti, és bibliográfiai folyóirata Megjelenik negyedévenként Szerkesztő bizottság DEZSÉNYI BÉLA (szerkesztő), HAVASI ZOLTÁN, KŐHALMI BÉLA (főszerkesztő), MÁTRAI LÁSZLÓ (a szerkesztő bizottság elnöke), MEZEY LÁSZLÓ, RÓZSA GYÖRGY, TARNAI ANDOR, V. WALD APFEL ESZTER A KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Vizkelety András: Eine deutsche Fassung der Stephanslegende aus dem Jahre 1471 — Somkuti Gabriella: Ráday Gedeon bécsi könyv­beszerzője (Nagy Sámuel) — M. Kondor Viktória: Hogyan készült id. Szinnyei József „Magyar írók élete és munkái" című műve? — Her epei János: További bizonyíték a „Tótfalusi Kis Miklós temetése" című cikkhez — Markovits Györgyi: Mai ügyelő (1935 —1936) — Borsa Gedeon: Kötéstáblából előkerült, ismeretlen XVI. századi bártfai nyomtatványok — Fazakas József : A XVII. századi erdélyi országgyűlési törvénycikkek nyomdai meghatározása — Soltész Zoltánné: A londoni középkori magyar művészeti kiállításon bemutatott kódexek — Tóth András: Kisnyomtatványok az Egyetemi Könyvtárban Technikai szerkesztő: KÓKAY GYÖRGY A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és a MSZ 9651 szabványnak megfelelő kéz­iratokat fogad el. Szerkesztőség: Budapest, VIII. Polláck Mihály tér 10. Telefon: 336—323

Next

/
Thumbnails
Contents