Magyar Közigazgatás, 1918 (36. évfolyam, 1-52. szám)

: r •-% , - W* A X AGYAR IGZIGAIGITÁ 1918. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Évfordulón ..................................._. _ .......................................... i Választójog és közigazgatás _ _ ..................................1 Az örökségi illeték reformja .......__ ... ......... ..............__ ... ... 1 Közgazdaságunk mérlege ._ ... ... ............................ ... 2 Népesedési politika — .............................. ... ...................... ... 2 Választójog és adófizetés .............................. .......... ................. 2 A nagy leszerelés előtt ..................... . ................ ....................... 3 Magyarok visszavándorlása ... ... . ..................... ...................._. 3 Az egyesületi jog ... ............................................ ... ......... ... 4 Ausztria népjóléti ministerium ... ................ ............................. 4 Belügyminister-változás ................ . ..................................... ... ö Hadigondozás ............................. . ..................................... ... 6 A Wekerle kormány programmja. ................................ ._ ... ._ fi Közigazgatási reform ............................................ ...’ ......... ... 7 Gazdasági népoktatásunk reformja ........... ... ... ... ... 7 A hadigondozás szervezése községeinkben ..................................... 7 A rendőrség reformja ................ ... ... ... ... ............ ... 8 «A falu szocziális szervezeti kérdései» ............... ... ... ... 8 Adóproblemák .......................................... ... ... ... ... ... ... 9 Nemzetpusztulás ... .............................. ......... ............... ... 9 A falu jövője ................................................. ....................... 10 A fölemelt III. osztályú kereseti adónak a hadinyereségadóra tekintettel való törlése... ..................................................................... ... 10 Közutaink helyreállítása s fejlesztése ... ... ... ... ............. n A köztisztviselők ruházati ügye ....................... ................ ... n Fajegészségügy és népesedéspolitika a közigazgatásban ......... ... 12 Közgyámjaink mint gyermekrendörök és hadigondozók ....................... 12 Nemzeti állam ... ....................................................................... 13 Tüdővészellenes népfelvilágositás gyakorlati alapon .............................. 13 Nemzeti birtokpolitika ..................................................................... 14 Adóproblómák .................................... ... ............... ... ... ... 14 A faluért ..............................’ ......................................................... 15 A fegyelmi ügyek jogvitás jellege ........................................................ 15 Hadiszolgáltatási egyezségek ................ ... ... ...................... ifi Társadalmi jótékonyság ............................ .............................. ifi A tisztviselők ... ................ .......................................... ......... 17 Elhagyottá nem nyilvánított gyermekek eltartási költségeinek megállapítása 17 Vidéki hadigondozás szervezése ... ... .......................................... 18 Tápszerek ................ ... ._ .................................... ................ 13 Válság után ............................. ................ ... ....................... ... 19 Károly király gyermeknyaraltatása .......................................... ... 19 Az adó ja vasiatok _............ ....................... ............................. 19 Munkás Magyarország..................... .................................... _ 20 A közigazgatás igazi természete ...................... . ... ....................... 20 A hadigondozás ügyének szervezeti működéséhez.. .......................... 20 A katholiku8 autonómia ... ._ ..................................... ................ 21 Az adójavaslatok............................ .. .......................................... 21 A katholikus autonómia ....................._ ........................................... 22 Az egységes magyar egyenesadórendszer... ................ . _ ... ... 23 Depopulate.-........................................ .. ... ..._... .... .'. ... 23 Városfejlesztés ... _ ... ................................................ _ 24 A Károly király gyermekei ................................... ... .......... ... 24 A mozi-javaslat ..................................................................... _ 25 Háború és játékszenvedély ... .........................................................25 A választójog a bizottságban .......................................................... 26 A községi és körjegyzők közgyűlése ... .................... . ... ... ... 26 Dr. Wekerle Sándor népesedési politikája ............................ . ... 27 A falu .........~_•........................ ... .......... .. ... ................ 27 A rendőrség államosítása ... ...................... ... ....................... 28 A fegyelmi ügyek jogvitás jellege ............... ............... ... ... ... 28 Két uj adótörvény _... ...... ....................................................... 29 Jegyzők Otthona ... ............................................................... ... 29 Két uj adótörvény............................................ .*. _. ... ......... 30 Hadigóndozásügyünk szervezése községeinkben ............................. _. 80 Középosztályunk válsága ........................................................ 31 Cselódügyünk .................................................................................. 31 Ipartársulatok és a kónyszertársulás _ ... _ ... ... ............... 32 Küzdelem a venereás betegségek ellen _ ... ... ............... ... _ 32 Közegészségügy — közerkölcsisóg ......... ... .............................. 33 A hadiözvegyek hatósági védelmének egy kérdése ............................ 33 Különélő szülőknek gyermektartásra kötelezése ... ... ................ 34 Közigazgatás _ ._ ._ .......................................... ... ......... 34 Közrend — közbiztonság ............................ ... ... ... 35 Hadiözvegyeinek hatósági védelmének egy újabb kérdése ............... 36 Az egyetlen hatósági fokozat ... ............... ........................... 36 Az árdrágítók ügye ._ ........................................... ... .. ... ... 36 A köztisztviselők és a háború ... ... ._ ................................... 37 Az I. osztályú kereseti adó mint, községi adó ... ... ._ ... ... ... 37 Reformok előestéjén _..._____ ... ._ ....................... ... 38 A hadigondozó kormánybiztosok és nópirodák ... ... ....................... 33 A közigazgatás reformjához ...................... ... ... _ _ ... 33 A vármegye ......................................................... ..................... 39 A közjótékonys&g hatósági felügyeletéről ... ... ...................... 39 Szolgálati pragmatika .............. ’ 40 A dohányinség megszüntetése .............. 40 A községek reformja ... ... 41 A jegyzögyakornokok tanulmányi szabadsága... _ _ ................ 41 Az uj Magyarország ......... ... ............... ...................... ......... 42 Kérdések a fegyelmi jog köréből ._ ......... ...................... ... 42 Községeink közlekedésügye ..................... 43 Törvények alkalmazása... ................................................................ 43 Mértföldkövek ................................... ............................ ... 44 Magyarország jegyzői karának megnyilatkozása ... ....................... 44 Egységes magyar nemzet .................................. ... 45 Rend és munka ....................... ... ... ... .............................. 45 Magyar földbirtokpolitika ......... ... ............................. ......... ... 46 A hazatérő katonaságnak keresethez juttatása ............................. 46 Az üldözött jegyzők védelme ......... ............................. ......... 46 Az uj Magyarország és a köztisztviselők... ._ _ ... ..._... 46 A közigazgatás egyes feladatai a háború után .................................... 46

Next

/
Thumbnails
Contents