Magyar Közigazgatás, 1920 (38. évfolyam, 1-52. szám)

rá»*»',»­/ A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1920. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. A szent korona.......................................................................... .......................... 1 A nemzetgyűlési választójog .......... ... .......................... ... 1 A vármegye ... ._ ... ._ ... ._ .......................... - 2 A nemzetgyűlés tagjainak választása ... .................................. 2 A Galgotha útja ... ................................................... ... .............. — 3 Közalkalmazottak nemzetgyűlési tagsága.. ............... ............................ 3 Magyar Mi Atyánk .................................. ................................... ............ 4 Consummatum est... .................................................................. ............ 4 A rendőrség államosítása _ ... ... ..... ... ................................... ... 5 Hadifoglyaink... ................ ................... ........... .........................- 6 A nemzetgyűlés.............................................................................................. — 7 Az uj Magyarország első törvénye ........................... ... ............ _ 8 A magyar falu jövője .. .„ .................................................................. .. 9 A köztisztviselők ellátása .......................... .„ ................... 9 Magyarország kormányzója ... .............................................................. ... 10 Túl a Tiszán ................................................- 11 A belső kibontakozás utján .......................................................... — ... 12 Szegényellátás ................... .................................................... — ... 12 A Magyarország részére megállapított határ nemzetiségi és földrajzi szempontból .......................................................... 13 A Magyarország részére megállapított határ nemzetiségi es földrajzi szempontból... — .......................................................... .. ... 14 A megszállott területekről menekült tisztviselők ügye ._ .................. 14 A Magyarország részére megállapított határ nemzetiségi és földrajzi szempontból .......................................... ................................... ... ... 15 A mezőgazdasági érdekképviselet ........................................................ 16 A városi választott tisztviselők hivatali megbízásának meghosszabbítása 16 Az expozé ..................................................................................................- — 17 A székesfőváros törvényhatóságának újjáalakítása ............................ 17 A mezőgazdasági érdekképviselet................................................................... 18 Az árdrágítás .......................... ........................... ................... ........... 19 Emlékezzünk a megszállott területeken szenvedő magyarokról ... 19 A «békeüzenet» _____.......................................................................... 20 újfaluéi Némethy László (1898—1920) ............................................... ... 20 Földreform ........................................................................................ ’__ 21 A közigazgatási reform a Magyar .Jogászegyletben ... ._ ... ... 21 Hadifoglyainkért ... ._ .................................................- .................... 22 A megszállott területekről menekült tisztviselők ügye ............ 22 Az italmérós ................... ... ._ ................................... ._ ........... 23 A közigazgatási reform a Magyar Jogászegyletben ._ ... ._ ............. 28 A békét aláírtuk ... ... .......................................... 24 A megcsonkított Magyarország ... ... ............................ ... 26 Á fényűzés! adó ........... .................................. ... ........................ 25 A közigazgatási reform a Magyar Jogászegyletben .................... ... ... 25 A termésrendelet ........................................................................................... 26 A közigazgatási reform a Magyar Jogászegyletben ... ... ... ............ 26 Uj adó javaslat ... _ ................... .................... -......................... 27 Néhány szó a közigazgatási reformról._ ... .................................... 27 A falu gondozása ................................................................... ................... 28 Magyarország népmozgalma a békében, a háború alatt és után ... ... 20 Uj kormányunk van _ ... .............................................................. 30 A főszolgabíró _ ... ........................................... ...................................‘ 30 Az uj kormány programmja ..................................................................... 31 A falu ..................................................................................................-................. 31 Nópegószsóg .................................................. .. ... — ... .................... 32 A falu gondozása .......... ... ............................................................ — 32 Munkások földje .......................... .........................................- ............ 33 A kisüstök ujjászületósa .................... ................ .................................... 33 A megcsonkított Magyarország .................... — ........... ... .- ... 34 Kiterjedjen-e a reform a közigazgatási tennivalók és a hatáskör sza­bályozására is ?. ................................................... ........................... ... 35 Vitézitelkek .................................... .................................................. ... V '6 A honosításnál és községi illetőségnek honosítás esetére való kilátás.. helyezésénél követendő irányelvek ........................................... — 3b A belügyi kormányzat legközelebbi feladatairól ... ............................ 37 Az önkormányzati választójog én az önkormányzati szervezetek ... ... 38 Az uj földreformja vaslat .......................................................... .. ... ... 39 Az 1920/21. évi állami költségvetés ................................................... . ._ 40 Testnevelés .................................................:.................................................. 40 A munkásbiztositás reformja........................................... . ... ............ 41 Állami és társadalmi rendünk védelme .. ... ... ............ _ 42 A belügyminister törvényjavaslatai .............................. — — - - — 43 A közúti adózás módosítása 43 A közszellem eldurvulása................................................................................... 44 A jegyzők közgyűlése ................... .................... ... .........................- 44 A közúti adózás módosítása .......................................................................... 44 A megcsonkított Magyarország................•_ .................... .................... 45 A béke becikkelyezése ... ... _... —________ ... 46 A föld ... 47 Éhező testvéreinkért........................................................... ... .................- 48 Felsöházunk reformja..................................................................................... 49 A német példa ........................... ... — ... ._ .................................- 50 Gyermekvédelmi szempontok ................................ ... öl Fekete karácsony ........... ........................................................................-- 52 Hegedűs Lóránt ... _... .................................... ... — — 52 Általános érdekű rendeletek. Az állami hatóságok, hivatalok és intézmények elnevezése és az állami címereken a szent koronának alkalmazása .................................... 13 A hivatali szolgálati eskü uj mintája ............................................ 15 Gyámpénztári kölcsönöknek az n. n. tanácsköztársaság alatt tör­tént visszafizetése ............................................................................................. 22 A közigazgatási közegek leltározási pótdija ........................... 26 A vármegyei tisztviselőkről vezetett központi nyilvántartás adatai­nak helyesbítése ................... ... ..................................................— ... 92 A városi in. klr. államrendőrségi kapitányság vezetője a köz­igazgatási bizottságban ........................... ...................................- — — 36 A járási föszolgabirák részéről kormányhatóságokhoz közvetlenül tett jelentések megszüntetése............................................................................. 37 ROVATOK. Pénzügy. A bizottsági adókivetések ... ................... ... ............................ 2 A magyar bóketervezet pénzügyi vonatkozásai ._ ............................ 6 A központi szeszfőzők ... ... ..................................................................... 6 A pónsügymiuister a devalvációról és a bankjegyek értékéről ... ... 10 A pónzlebélyegzés ........................... ............................................ ... 13 Az országos betegápolási pótadó külön kezelésének megszüntetése ... 16 Uj törvényjavaslatok: Az adócsalásról. A vagyonátruházási illetékről . 28 Uj adórendszer ................................................._ .................................- 36 Az 1918. és 1919. évi jövedelem- és vagyonadó s az 1917. és 1918. évi hadinyeresógadó kivetése ........................................................................... 38 Uj adórendszer .................................................. .. ................................... 38 Az adótól valé menekülés meggátlása ... ........................... ... . 45

Next

/
Thumbnails
Contents