Magyar Közigazgatás, 1921 (39. évfolyam, 1-52. szám)

r A \ rv (/ IJ 1921. EYI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. Ujesztendő ... ...................................................................... ... 1 Munkás közigazgatás ... ........................ ........................__ 1 Újévi reflexiók ... _ ... ......................................... ... ... 2 A köztisztviselők kálváriája ....................................... ... 2 Munkaerőt a községeknek .......... ... __ 3 A tisztviselőkérdés ......................................_ .................. 3 A négy szobor ... ._ ................ ............ ...................... ... 4 Társadalmi kiválasztás ... _ .................................... 4 A politikai autonóm-közigazgatás részleges reformjához... ... 4 A megcsonkított Magyarország .............................................. 5 A pénzügyi jog fejlődése 1920-ban __ ... 6 A gyámügyi közigazgatás reformja... ... ........... 6 Adórendszerünk.............................................................. 7 Hozzászólás a politikai autonóm közigazgatás részleges re­formjához ................................. ........... .......................... 7 A nemes vármegye ...................................................... ... 8 Az első lépés .............................................................................. 9 A gyámüggi igazgatás reformja ............................ ... 9 A pénzügyi Programm ................................................................ 10 A kormányzó törvénykihirdetési joga ....................... ... 10 A tisztviselői kérdéshez ............................... „ __ 11 Az ipartörvény reformja és a közigazgatás.. ..........................11,12 A községek és városok pénzügyi és gazdasági igazgatásnak reformjához _______ ._ ... ................................. 12 Husvét ünnepén ................. ........... ... .................. 13 Társadalmi megújhodás .................. 14 Az önkormányzati választójog ................ 15 Erkölcsrendészetünk ............................... 16 Gr. Bethlen István kormánya ............................................... 17 A forgalmiadó _ ... .................. ... ......................... ._ 18 Gr. Ráday Gedeon belügyminister hivatalbalépése __... 18 A debreczem Tisza István-tudományegyetem ........................ 19 A járási közigazgatás reformjáról ... ._ ................... 19 Pünkösd ... ._ ................. ... ......................................... 20 Az 1920—21. évi állami költségvetés ................................ 20 Népjóléti érdekeink.. .............— ................. ......................... 21 Apponyi napja ............................... ... 22 A közigazgatási bíróság Ítélete Zala vármegyének a nemzet­gyűlés működésére vonatkozó felirata ügyében .......... 22 Csonka-Magyarország védőbástyája ......................................... 23 Néhány szó a szociálpolitikáról ._ ... ._ .......................... 24 A vagyonváltság első törvénye ........................ ........... 25 Népnevelésünk reformja _ ... ........................ ._ ._ ... 26 A forgalmi adó .............................................................. ... 26 Hegedűs költségvetése ... ._ ....................................... .. ... 27 Uj vagyonváltság-törvényjavaslatok ....................... 28 Népjóléti intézményeink fejlesztése ... ................................. 29 A közigazgatási tisztviselőknek a közönséggel való érintkezése 29 A hűség vértanúi ......................................... „ ................. 30 A közigazgatás reformja ............. ... 30 A főrendiház reformja ... ........................ ................. ... 31 A jövő jegyzője ................... .................. ................. ... 31 A falu ................. ..............................._ ... ........... _ 32 A nóplélek eldurvulása ... ._ .................................. ... 33 A jövő jegyzője ... ............................................... ... ... 33 A munkásbiztositási bíráskodásról ............................... ._ 34 Közegészségügyünk reformja.............................................. .. ... 34 Népnevelésünk reformjához ................_ .......................... 34 Honfoglalás ........................ 35 A családja körében gondozott gyermek különös védelme ... 35 Dereng — nyugaton ................ .. ......................................... 36 Az ősi ház ....................... 36 A magyar vitézi rend .................. ......................................... 36 Kulturpolitika ........................................................................ 37 A magyar középosztály pályaválasztása ... .......................... 37 Tisztviselőkórdós ................ 38 A népesség számbavétele tekintettel a trianoni békeszerződés VII. címére ........... ... ... ... .................................. 38 A közigazgatás államosításának szükségességéről ._ _ 39 Tisztviselőkórdés ... .................. 39 Az elöfogatszolgáltatásról ................ 39 Hegedűs Lóránt ................ ............................................... ._ 40 Az első lépés a tisztviselőkórdésben ... .... ................. 40 Az önzés ellen _... ___ ... ................................................. 41 A inagyar aranykorona és a tisztviselők fizetésrendezése ... 41 A lakásügy rendezése ....................................... 42 Társadalmi félszegségek ........................................................ 43 A községek kulturális és gazdasági elmaradásának okai és orvoslásuk módja .......... 43 Sorsdöntő napok után .............................................. 44 Kormányzati munkaprogramm ......................................... ... 44 A magyar tragédia utolsó felvonása ... .......................... 45 Közegészségügyi igazgatásunk ................................................. 45 Kétféle közigazgatás .................................................... ... 46 Az egységes párt és annak programmja .................................. 47 A magyar jegyzői kar ........................................................ 48 Néhány szó a kétféle közigazgatásról ................................ ... 49 Pár szó az államosításhoz ._ ......................... ._ ........... 49 Kormányválság után .................. ........... «w^.......... 50 Az első lépés a közigazgatás reformja felé ... ... ... 50 Kétféle közigazgatás................ ......................'... ... 61 Csonka-Nyugatmagyarország... _ ... ........................... 62 Fekete karácsony ................................. '.IJ ........... ... ... 52 Közigazgatási reform ................................. .......... ... t~ 62 Általános érdekű közlemények. A vitézi telkekért való jelentkezés Uj községi közigazgatási tanfolyam Az uj ministerium _ _______ 3 I A trianoni békeszerződésben foglalt állampolgársági rendelke­12 zések Ismertetése és végrehajtása ................................. 17 41 T

Next

/
Thumbnails
Contents