Magyar Közigazgatás, 1924 (42. évfolyam, 1-52. szám)

A 1924. ÉVFOLYAMÁNAK ÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. Ujesztendő................................................................................. 1 Az 1924. évhez.............................................................................1 A törvényhatósági bizottságok újjászervezése .........................2 F ayol rendszere a vármegyében................................................3 Az állam biztonsága...................................................................4 A faj romlása.................................................................................5 A törvények és rendeletek kiadásálak. egyszerűsítése . . 5 Ifjúsági testnevelés...............................................' . 6 E gy szürke rendelet........................................................................6 Takarékosság a kormányzatban................................................7 Alaó-d raskóczi Morvay János.....................................................7 A magyar közigazgatási adattárak............................................7 A közigazgatási adattárak a városigazgatás szolgálatában 8 A nő a társadalomban........................................................8. 9 K ényszerkölcsön. —- Takarékkorona. — Valorizáció . . 9 Még egyszer Fayol rendszere...................................................10 M egoldandó feladatok a közigazgatási adattárakkal kap­csolatosait ................................................................................10 Törvényjavaslat a középiskolákról •.....................................11 Kormány zatunk leépítése........................................................12 A hősök emlékünnepe..................................................................13 A nő hivatása a társadalomban...............................................13 Újjáépítés ....................................................................................14 A z újjáépítési tervezet.............................................................14 Jogos önvédelem...........................................................................14 Hu s vét utón........................................................................15—18 A köztisztviselők ügyének szabályozása a helyreállítási tevékenység során....................................................15—18 Szervezési felhatalmazások............................* . . . .15—18 Kormá nyzás és közigazgatás...................................................19 K özségi háztartások rendezése..............................................20 É pitésrendészet ...........................................................................21 A névtelen hősök szobra.............................................................22 A földreform-novella.......................................................................22 Pünkösd ünnepén ......................................................................23 Vá lasztás vagy kinevezés.............................................................23 A közhivatali függetlenség........................................................24 A pénzügyi közigazgatás jövő szervezete...................25, 26 A „Hangya“.......................................... 26 A z aranyparitásos fizetés.............................................................27 ..Kérdés és válasz“ rovatunk tárgymutatója .......................27 L étszáma pasztás............................ 28 Járási értekezletek......................................................................29 Az. OKH kötelékébe tartozó gazdasági és ipari hitelszö­vetkezetek szerepe a pénzügyi közigazgatásban . . 30 A pénzromlással kapcsolatos újabb büntetőjogi szabályok 30 Államiak és vármegyeiek..................................... 31 A tisztviselői státus helvreállitása..................................31 A közszolgálati alkalmazottak fizetésének rendezése . . 32—33 Községi illetményszabályzat ..........................................32—33 T ársadalom, erkölcs és közigazgatás.........................34—35 K özségi tisztviselők nyugdijszabályzata.....................34—35 A közigazgatás szelleme.....................................................36 Magyar politika: Quicta non movere.............................36 A z osztrák közigazgatási újjáépítő javaslatok és tanul­ságaik 37,39,40.46 A járási értekezletek a pénzügyi közigazgatás szolgá­latában ....................................................................................37 Benedek Sándor hetven éves...........................................38 A falu fejlesztése......................................................................38 A mi közönségünkhöz.........................................................40 A járási tisztiorvosi állások megszüntetése...................40 A belügyminisztérium vezető tisztviselőinek kitüntetése 41 Államosítást;............................................................................41 A községi jegyzők gyűlése................................................42 Nyíregyháza ................................................................................43 A járási közigazgatás jövő feladatainak kérdéséhez . . . 43 Gróf Tisza István......................................................................44 Gyermekvédelem . . . .•..........................................................45 A közhivatalokban megüresedő állásokra a kisebbségi nyelvekben jártas személyek alkalmazása.................45 Idegenforgalom ...........................................................................47 Mezőgazdasági kérdések a francia kamarában...............47 Közigazgatás és köznevelés................................................48 A közszolgálati alkalmazottaknak a felekkel szemben való magatartása.........................................................48 A francia közigazgatási reform mai irányai...................49 A felügyelet megszervezése ........................................................50 F eljegyzések a finn államszervezetről.............................50 Karácsony.............................................................................5t Gondolatok a jegyzőnevelésről...........................................51 Évfordulón............................................................................52 Létszámcsökkentés..............................................................52 Elvi jelentőségű határozatok.* * Az 1924. évben megkezdett uj gyakorlat szerint a különböző elvi határozatokat nem egy csomóban, de — a könnyebb kezelhetőség érdekében — az egyes szakrovatokha beosztva közöltük. Így a Tárgymutatóba is most e helyen csak azokra az elvi határo­zatokra utalunk, melyek tárgyuknál fogva szakrovataink egyikébe sem voltak beilleszthetők. Nemzetgyűlési képviselő-választójog....................................5 Bírói és közigazgatási hatáskör általában. — A hatásköri A Hatásköri Bíróság határozatai.........................................9 bíróság eljárásának élőföltételei . . . . . . 9,37,38

Next

/
Thumbnails
Contents