Magyar Közigazgatás, 1928 (46. évfolyam, 1-52. szám)

3 BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ AZ 1927. ÉVBEN MEGJELENT KÉRDÉSEKRŐL ÉS VÁLASZOKRÓL D Diszpolgárság. 49. IX. Dohányosok kereseti adója. 36. XV. E-É Eíbék (kóbor-) elpusztítása. 47. VIEL Eíbmarás gyógyításának költsége. 18. IX. Bgyeinruíba használata, viselése. 34. XII. Egyesület alapszabályainak felterjesztése. 47. III. Egyesület átalakulásánál eljárás. 46. IL Egyesület (sport-) működése. 24. X. Egyházi adó kivetése és behajtása 16. VE., 13. X., 15. Vili., 18. VII-, 20. V., 37. VIEL, 39. IX., 40. XV. —■ — községi jegyzőnél 40. XV.-------törlése 20. VI. — jiavadaknasoik illetményeinél szorzószám. 45. IV. Egyháztanácsi tagság és községi képviselőtesüileti (tagság összeférhetetlensége. 38. III. Elbirtoklása közterületeknek. 20. XIV. — mezei közös dülőutnak. 22. III. Elcsatolt területen szerzett községjegyzői oklevél hatálya Magyarországon. 1. V., 23. XVIII. Elcsatolt területen született gyermek születésének hazai anyabövelése. 11. XII. Elcsatolt területről átjött tanító illetményied. 42. III.-----------tisztviselőkkel elbánás. 51. IX. E lemi iskolai nyomtatványok beszerzésé. 3. I. Elítéltek (közigazgatás hatóság által-) fogvatamtási (költségei. 50. VIL Elmebeteg kisleány elhelyezése. 39. XV. El nem ismert felekezet és gyermekek vallása. 36. II. Előíog’at községi jegyző részére. 10. V. Előlépéee állami és önkormányzati alkalmazottaknak. 38. II. Eltávozása székhelyéről községi jegygzőnek. 14. VII. Elzárásbiintetés alkalmazása községi biróság által. 47. VII. Engedély (belügyminiszteri) nélkül közs. aljegyzői állásra történt választás. 52. IX. Enyhítő szakasz alkalmazása kihágásoknál 50. VIII. Erdőőr. 37. XIII. Erkölcsi bizonyítvány. 25. V. Éjjeli őr díjazása községekben. 8. VII. Élősövérnykerités. 15. VI. Építőipar. 16. VIII. Építő ipariban hadirokkantnak kedvezmény. 16. V. Épitőiparisfcola (felső-) elvéigaésével szerzett ipari képesítés. 25. VE Értesítés kiállítása anyakönyvi ügyiben. 23. IV. F Faültetés. 16. XIII. Fák árnyéka mesgyevonalon. 47. VII. Felekezeten kívül állók kulturális és egyházi terhei. 39. X. Fegyelmi büntetés hatályának elenyészte. 21. XII. Fegyelmi eljárás során elvont illetmények megfizetése. 47. EL Fegyelmi eljárás során terhelt közs. alkalmazott jogai 17. IV. Fegyelmi utón elbocsátás szolgálatképtelenség miatt. 37. X. Fegyelmi ügyben ujr aifel vétel. 47. II. Fegyintézet! gondnoki (ellenőri) állásra pályázat, 36. VE. Fegyvertartási, vásárlási és viselési engedély. 20. II., 49. XIV.-------------------illetéke. 30. XI., 45. IX., 51. XI. F eljelentői jutalék közszolg. alkalmazottaknak. 50. VI. Felmérési költségek. 45. VE. Felsőkereskedelmi iskolában szerzett érettségivel jogballgatás. 15. X. Ferenc József jubileumi évének kétszeres számítása. 17. VI. Fényüzési adó használt zongora után. 47. X. Fiatalkorú. 42. VTI. Fizetésemelés községekben. 51, VEI. Fizetési előlege községjegyzőnek. 7. VI. Foglalás jogerőssége adóvégrehajtásnál. 48. X. Foglalkozás feltüntetése anyakönyvben. 23. V. Fogyasztási adókezelő (községi). 37. II. Fogyasztási adónál késedelmi kamat. 4. IV. Forgalmi adó. 3. V.. 9. VEI., 11. VII., 14. I., 17. XlII.( 20. XI., 27. IX., X., 29. VII., 32—33. VI.------épületeladásnál. 20. XI. — adója koresmárosnak és vendéglősnek. 42. VIII. — adónál késedelmi pótlék. 13. VETI. Forgó lövőjáték (vásári). 37. VET. Földadó nyilvántartása. 20. VTEL Földbirtokreform során juttatott ingatlan vételárának meg­fizetése. 3. EV. Földbirtokrendc-zési és azzal kapcsolatos ügyben illeték. 47. XI. Földbirtokréndezési ügyben községi bizonyítvány. 28. I. Földérték igazolása, megállapítása. 1. VIII. Földjavadalom (tanitói) után községi pótadó. 37. J. Főszolgabiró által teljesített községvizsgálatkor jegyzőkönyv vezetése. 34. IV. — zsebkönyve (zsebnaptára). 24.1. Fuvardíj községi jegyző részére. 10. V., 12. VI. Füszerárusitás. 16. VII. G-Gy Gabellajövedelem (izr. hitközségi) után forgalmi adó. 11. VII. Gazdasági cseléd fogalma, 46. X.------- gyógykezeltetése. 13. IV. — felügyelő (járási). 37. XII. — irányú továbbképző iskola. 6. VIII. — jegyzői állás községekben. 22. VII. Genii pótlék. 9. XVI. Gépész (mezőgazdaságnál alkalmazott) biztosítása betegség és baleset esetére. 24. III. Gépkocsival való személyszállítási ipar. 38. IX. Görög katolikusok átlépése róm. katolikusok közé. 39. I. Gyalogjáró. 19. II. ' Gyermekágyi segélye vármegyei tisztviselőnek. 20. XV., 48. V. Gyermekinenhely gondozásában állott gyermek honossága és közs. illetősége. 51. I. Gyermek családi hovatartozásának rendezése. 2. XI., 9. XVII., 12. XII., 29. IX., 30. IX., 36. I. — fegyelmezése. 7. VIII. — vallására megegyezés. 13. XI.----------- anyakönyvi feljegyzése. 30. VII.-----------járásbiróság előtt. 40. XVI. — -------római és görög katolikus házasfelek közt. 39. I. — — megegyezéstől eltérés. 36. III. Gyógyszertárra vonatkozó hatásági határozat végrehajtása. 45.1. Gyúlékony anyagok tartása. 14. XIII. H Hadiárvagondozás. 16. IV., 26. X. Hadiéve pénzügyőrnek. 29. IV. Hadifoglyok hazatérte Oroszországból. 22. IV., 24. II., 50, E Hadigondozási ügy ellátása, 47. V. Hadikölcsönszelvények beváltása, 36. XIV. Hadiözvegyek és hadirokkantak gyermekeinek intézeti elhelye- zése. 26. X. Hadiözvegy házassága. 24. IX. Hadiözvegyi járadék. 39. XIV. —■ — más férfival való együttélés esetén. 17. VIII., 21. III. Hadipótlék. 2. VI., 11. II., III., 27. VII., 46. VI. Hadirokkant gyermekének gondozása. Ifi. IV., 26. X. — gyógykezelése. 39. XIII. — iparűzése. 16. V., VI., 32-33. III. Hagyatéki leltármásolat dija. 36. XI. — leltározás dija. 4. III. — leltározáskor vagyon számbavétele. 24. VI. — leltározásnál telekkönyvi adatszolgáltatás. 18. VIII. — ügyben kiállított községi bizonyítvány illetéke. 43. X. Hajtópénz. 38. XIV. Halál esetére történt intézkedés alakisága. 31. XV. Haláleset (külföldön történt) bizonyítása. 23. VII. Halál-ok feltüntetése anyakönyvben. 23. I., 52. III. Halászati jegy ára. 11. IX. — jog. 27. XIII. Halottkémlés díjazása. 48. VII. Halottszállit.ás. 21. IV. Hangya szövetkezetnél összeférhetetlenség. 40. IX. Haszonállat-összeírásért díjfelszámítás. 14. XIV. Haszonbérleti (ingatlanra vonatkozó) szerződés hatósági jóvá­hagyása. 46. IX. Haszonélvezettel terhelt ingatlan átruházásánál illeték. 14. II., 17. XIV. Házadó. 5. XII. Házadómentesség. 31. XVI., 47. IX. — iránt beadott kérvény illetéke. 10. X. Házadómérséklés, 17. XII., 20. IX. 30. XII. Házadó szállodák, szezonlakások, üdülőházak után. 44.. X. — törlése, visszafizetése. 13. IX., 20. VII. Házalási engedély. 16. VE, VII. Házaló kereskedésnél korhatár. 49. IV. Házalók kereseti adója, 36. XV. Házasság felbontása. 4. E, 8. El. Házasságfelbontás érvényessége. 23. VI.-------ha a felek román állampoilgárak. 15. II. Házassági akadály nagybátya és unokahug között. 15. I., 17. I. — — unokabátya és másodfokban unokahug között 15. I., 17. X. — lanyakönyvben feljegyzése a menyasszony korábbi idegen honosságának. 24. VIII. — ügyben községi bizonyítványok. 34. XXIII.

Next

/
Thumbnails
Contents