Magyar Közigazgatás, 1931 (49. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ 1933. évi 1. számához, A 1931. ÉVFOLYAMÁNAK Pécsi Ál.'asrí Levéltár TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. Hivatal és közönség . .................................. 1 A község bírája és jegyzője................................... ... 2 Az amerikai reklám ....................................................... 2 Három évnyitó beszéd ..........................................................3 Közigazgatás és élet...............................................................3 A közigazgatási hatósági fokozatok kérdéséhez .... 4 A Kartel-törvényjavaslatról ...................................... 5 Pár szó a „Három évnyitó beszéd“ cimü közleményhez . 5 A közigazgatás racionalizálása...........................................G, 7 Állampolgárság a házasságkötésnél..................................G A közigazgatási bizottság újjászervezése.........................7 A község egészsége ...............................................................8 A közigazgatás racionálásáról...............................................9 Külföldieket Ellenőrző Hatóság ....................................... 9 A közigazgatási hatósági fokozatok meghatározásáról 10, 11 Az agrárválság és a szövetkezetek .....................................12 Reflexiók a „Küzdelem a bürokratizmus ellen“ cimü cikkre ..............................................................................19 Decentralizáció és dekoncentráció ......................................13 A községi háztartások rendezése.......................................13 Maradj velünk, mert beestvéledik.....................................14 A bürokratizmus bírálata....................................................14 Küzdelem a bürokratizmus ellen ......................•..................14 A karteltörvény és a közigazgatás.......................................15 Bethlen István tízéves szolgálata ......................................16 Községháztartási szakértekezlet ...........................................16 A képviselői összeférhetetlenség története .............................16 Észrevételek az önkormányzati testületek háztartásának tervezett reformjára.............................................................17 Mit várhatunk a háztartási törvénytervezettől .................18 A képviselői összeférhetetlenség jelen állása . 18, 20, 26, 27 Egy füzet jött a Felvidékről...............................................18 A közgazdaságtudományi kar közigazgatási szakosztályá­nak sorsa .........................................................................19 Az államhatalom az árpádkori magyar királyságban . . 19 Racionalizálás ....................................................................19, 21 A közgazdasági egyetem problémája ..................................20 Nemzetnevelés és jótékonyság...................................................21 A közigazgatási hatáskörök tisztázása ..................................22 A racionalizálás határai ...........................................................23 Pár szó a gyakorlati közigazgatási vizsgáról .....................23 A racionalizálás tartalma........................................................24 f Szászy Béla (1865—1931).................................................... 25 A Közgazdasági Egyetem közérdekűsége .............................26 A háztartási törvénytervezetnek a községeket érdeklő rendelkezései ....................................................................27 A múlt országgyűlés munkája ......................................28—29 A községi közigazgatási tanfolyam..............................28—29 Az országgyűlés .megnyitása...........................................30—31 A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az állam- háztartás egyensúlyának biztosításáról szóló törvény­javaslat ........................................................................30—31 Szentistvánkor ................................................................32—33 A szükségrendeletről ...................................................32—33 Kiskorú törvényes gyermekek és fiatalkorú nők érdekei­nek védelme . ............................................... 32—33, 34—35 A névmagyarosítás kérdése ...........................................32—33 Kormány változás ................................................................34—35 Az uj kormány kinevezése ...............................................34—35 Visszapillantás ........................................................................36 A falu és vezetői........................................................................36 Magyar sors . . ... <...............................................37 Rémhírek terjesztésének megakadályozása ....... 37 A reformok sorsa........................................................................38 A közigazgatás és a miniszterelnöki program ......................38 A magyar közigazgatás szervezetének vázlata........................39 A községi közigazgatás egyszerűsítése..................................40 Vármegyei háztartások rendezése ..............................................41 Adóemelés vagy inflációt ...........................................................42 A községek anyagi erejének megállapítása . .........................42 A népoktatásügyi közterhek rendezése..................................43 A kórházügy és szegényellátás uj rendje .............................44 Az önkormányzati háztartások rendezésének sürgőssége 45 A községi jegyzők országos gyűlése ......................................46 A .magyar szövetkezetek ünnepe ..............................................47 A jegyzőképzés fenntartása.......................................................48 Lapunk sorsa................................................................49, 51—52 A községi háztartás stabilitása és liquiditása .........................49 Nyugdijrevizió ............................................................................49 Az adóztatás reformja................................................................50 Kezdetben vala az ige! ...................................................51—52 A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményes­ségének biztosítása ...................................................51—52 1

Next

/
Thumbnails
Contents