Magyar Közigazgatás, 1932 (50. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ 193^. évi 1. számához. 1932. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Pécsi Ái'aari Lttihir Iránycikkek. Közigazgatási munkaszervezés ................................................1 Kapunk sorsa ....................................................................1, 3 A közigazgatás hivatása .......................................................1 A gyakorlati közigazgatási vizsga .......................................2 Rendeletkiadási technika ........................................................2 A magyar közigazgatás területi alapjai ...............................3 Közigazgatásunk tudományos szervezésének munka­programmja ............................................................4, 6, 8 A gyakorlati közigazgatási vizsga küszöbén.................5 Magyary Zoltán akciója .............................................................6 A gyakorlati közigazgatási vizsga kérdéséhez ................7 t Lukács László 1850—1932........................ .............................9 A közigazgatási tisztviselők minősítése .............................9 Az országgyűlés tagjainak összeférhetetlenségéről szóló törvényjavaslat ....................................................................10 Hogyan keletkezett a világválság?......................................10 Néhány szó a gyakorlati közigazgatási vizsga statuálása alkalmából ............................................................................11 Vármegyei székhely és községi virilizmus .........................11 báró Wlassics Gyula ...................................................................12 A gyakorlati közigazgatási vizsga .........................................12 A megváltás ........................................................................13 A gyakorlati közigazgatási vizsga vitájához....................13 A községi háztartási bajok enyhítése.................................14 A gyámügyi közigazgatás államosítása .............................15 A francia közigazgatás racionalizálása..................................16 Az egyensúlyozott költségvetés ..............................................17 A közlekedésügyi terhek rendezése .....................................18 A szegénység közigazgatása ...........................................18, 20 Árvédelmi közigazgatásunk hiányai......................................18 Az ügyészi mellékjárandóságok ..............................................19 Magyar Pünkösd 1932-ben...........................................................20 Közvetlen közigazgatás ......................... 20 Jogász-jegyzők ............................................................................21 A község és az ipar....................................................... 22 Hulló csillagok............................................................................23 Hogyan kellene reformálni választójogunk képviselőjelö­lési rendszerét? ....................................................................23 A közigazgatási bíráskodás és annak legujahhkori fejlő­dése 23 Egyszerűsítés a rendőri büntetőbíráskodásban .....................24 A racionalizálás programmja..................................................25 Az elme- és ideggyógyintézetek kórházasitási törekvései jogi szempontból . t ...........................................................25 A székesfőváros tevékenysége a nyomorenyhités terén . 26 A gyakorlati közigazgatási vizsgabizottság tagjainak kinevezése.................................................................................26 A népjóléti minisztérium megszűnése ................................27 A földhözjuttatottak terheinek átmeneti könnyítése . . 27 Az 1929:XXX. t.-c.-nek a rendőri büntetőbíráskodásra vonatkozó rendelkezései alapján kifejlődő joggya­korlat .........................................................................28—29 Középiskolai oktatás és állampolgári nevelés . . . 30—31 A közigazgatási szaktisztviselők képesítése .... 30—31 Szent István napján ...... ...................................32—33 Egyszerűsítési gondolatok a jegyzői ügyvitel köréből 32—33 A tisztviselők mellékfoglalkozása ..............................34—35 Sarjhajtások a közszolgálati ág fáján .............................. Szomorú, napok . . . • .......................................................37, A szellemi munkanélküliség csökkentése ......................... A Károlyi-kormány lemondása........................................... A halálbüntetés ........................................................................ A községi politika irányeszméi........................................... A kormányválság .................................................................... Kirívó fonákságok a közigazgatásban .............................. A nórmálstátusról ..................................................................... Kormány változás .................................................................... Az uj kormány kinevezése ................................................... t Klebelsberg Kunó gróf 1875—1932........................................ Nemzeti munkaterv................................................................ Az uj kormány közigazgatási feladatai .............................. Rendelet kiadási ökonómia ................................................... A nemzeti munkaterv pontokat a i ...................................... A nyomorenyhités parancsa ............................................... A szükséges újítások előtt ................................................... A mi kettős családi ünnepünk........................................... Előszó (Bethlen István gróf)............................................... A „Magyar Közigazgatás“ Némethy Károly Emlékkönyve A „Magyar Közigazgatás“ ötven éves múltja A közigazgatási szaklapok rólunk és főszerkesztőnkről . Németliy Károly és az állami gyermekvédelem ki­alakulása ........................................................................ Némethy Károly közéleti szereplése és irodalmi munkás­sága ................................................................ Jubiláns záró akkordok .................................. A gyakorlati közigazgatási vizsga életbelépése A közigazgatás egységes irányítása......................................47 Dr. Magyary Zoltán előadása a gyakorlati közigazgatási vizsga bizottságának I. teljes ülésén .............................47 A községi jegyzők országos közgyűlése .................................48 A társadalombiztosítási bíráskodás ..................................49, 50 Á közigazgatás átszervezése ..................................................49 A gyermekeink megmentésére gondoljunk .........................49 „A magyar közigazgatás tükre“ ..............................................51 A magyar városok szerepe és jelentősége .........................51 Utalások rendeletekben ...............................................................51 A szeretet Karácsonya ...............................................................52 Némethy Károly kitüntetése.......................................................52 A vármegyei tisztviselők országos gyűlése .............................52 Magyar alkotmányjogi reformkérdósek......................................52 1

Next

/
Thumbnails
Contents