Magyar Közigazgatás, 1933 (51. évfolyam, 1-53. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ lí)íXÍ. évi 1. számához 1933. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. Lapunk sorsa . .............................................................................1, 2 Racionalizálás a közigazgatásban .................................................2 Változás a Közigazgatási Biróság vezetésében .................3 A hatósági vagyoni (szegénységi) bizonyitvány kiállítása 3 Puky Endre, a Közigazgatási Biróság uj elnökének szék­foglalója .............................................................................................4 Széli József, a Közigazgatási Biróság másodelnöke ... 4 Az uj közigazgatási reformjavaslat .....................................5 Uj törvényjavaslatok.......................................................................5 A pénztári maradvány, mint a városi és községi költség­vetés eleme ........................................................................................5 A gyakorlati közigazgatási vizsga..........................................6 f Apponyi Albert gróf, 1846—1933................................................7 Á reformeszmék forrásai .....................................................................7 A gazdasági romlás útja.............................................................7 Az uj közigazgatási reformjavaslat.......................................8, 9 A hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló törvényjavaslat ............................................ 10 Tervszerű gazdasági politikát a szociális bajok orvos­lására ................................................................................................10 Inkorporálás ...........................................................................................10 A közigazgatási fellebbvitel korlátozása ...............................11 t Gallina Frigyes 1879—1933. 11 A községi politikáról......................................................................11 Hadigondozásunk közigazgatási helyzetképe......................12 Vagyonátruházási illeték kiszabásánál adatok szolgáltatása 12 Községi testnevelési alapok évvégi maradványainak fel­használása ......................................................................................12 Egy jogintézmény keletkezése, élete és vége......................13 Állampolgárság a házasságkötésnél ...........................................13 A házasulok állampolgárságának megállapítása .................13 Az egységes fellebbviteli határidő.........................................34 A szociográfia tudománya ..............................................................14 A szegényjog és a hatóságok szolgáltatásai.......................14 Az uj közigazgatási reformjavaslat sorsa ..........................15 A Feltámadás ünnepe.................................................................16 Költségvetés és expozé ....................... 16 + Concha Győző 1846—1933............................................................ 16 A „Magyar Közigazgatás“ Ncmethy Károly-Emlékkönyve 16 Concha Győző t .................................................................................17 Magyary Zoltán mérlege............................................................18 A közigazgatási bíróságról szóló törvény megváltoztatása 18 A titkos választójog és a felsőház reformja ......................39 Az alsófoku közigazgatási bíróságok, a jogegység, a hely­hatósági önkormányzat és a nemzetállam ......................19 Uj magyar közigazgatási jog...................................................20 A közigazgatási bíráskodás uj szervezete ...........................20 A községi alkalmazottak betegség esetére szóló biztosítása 21 Uj célok és uj utak a közigazgatási tudományokban . . 21 Viszonválasz egy, a „Közigazgatási Bíróságról“ szóló cikkre ................................................................................................21 A költségvetés a képviselőházban .........................................22 A közigazgatás szerepe idegenforgalmunkban .................22 A birói jogvédelem kiépítése közigazgatásunkban .... 22 Pünkösdi hitvallás ............................................................................23 A közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat ... 23 Az egyenlő elbánás elvének megvalósitása .................................23 Az Északamerikai Egyesült Államok elnöke ............................21 A községi közigazgatás racionalizálása......................................24 Vármegyéink anyagi helyzete.......................................................,25 A községi képviselőtestületi közgyűlések jegyzőkönyveinek szerkesztése ......................................................................................25 A fegyelmi eljárás szabályéinak módosítása ............................26 Erkölcsrendészeti irányok Németországban és hazánk­ban ............................................................................. 26, 27. 34—35 I. Nemzetközi közigazgatási kongresszus .................................27 A kormányzói jogkör kiterjesztése ............................ . 28—29 A munka tudományos szervezése u közigazgatásban 28—29 V fegyelmi eljárás szabályainak módosítása . . . 28—29 Közigazgatási együttműködés az Amerikai Egyesült Államokban .....................................................................30—31 Hatósági küzdelem a mezőgazdasági munkanélküliség ellen ..................................................................................30—31 Szent István koronája....................................................32—33 A gödöllői jamboree .............................................................32—33 Szent István kultúrája a külföldön ............................34—35 Magánjogi jogcselekmények a községi igazgatásban . . . 36 Beszélő számok......................................................................................36 Gazdagondok ...........................................................................................37 Az alapítólevelek kellékeiről .........................................................37 Küzdjünk a protekció ellen ...................................... 37 Közigazgatási szervezet és együttműködés .................................38 A jóváhagyás alá tartózó községi határozatok érvénye . . 39 A közigazgatás és a közoktatásügy szervezete .......................40 Tömeglclektau és közigazgatás ...................................40, 41, 42 A magyar föld sorsdöntő problémái ...............................................41 Közigazgatási reform és a nagyvárosok önkormányzata . 42 A társadalom kulturális öntevékenysége..............................43 Az Országos Közművelődési Tanács közgyűlése .... 43 Az ellátást szabályozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat ............................................................................44 Az uj gazdavédelmi rendelet..............................................................45 Két igazságügyi törvényjavaslat ...............................................45 A községi jegyzők országos gyűlése...........................................46 Az önkormányzati testületek háztartása ........ 46 Az uj gazdavédelmi rendelet előzményei és annak jelentő­sége ............................ 47 Gyakorlati tájékoztatás a gazdatartozásokról szóló rende­letokről............................................................................................47 A hatósági „közüzemek“ miniszteri ellenőrzésé....................48 A rendbírság ................................................................... 48, 50, 52—53 Magyarország kis- és nagyközségeinek háztartási hely­zete 1933-ban .....................................................* ... * 49 A nemzeti munka...........................................................................49 A harmadik német birodalom alkotmánya ...... 50 f Hadik János gróf 1863—1933 ................................... . . » . >51 A diplomás fiatalság elhelyezése ..................................51, 52—53 Hr. Egbert v. Mannlichernek budapesti előadásai ... . 51 Karácsony.................... . . ................................................ 52—53 A református egyház uj törvénykönyve . . . . . . 52—53 Rekordőrület.................................. .... . .......................52—53 1

Next

/
Thumbnails
Contents