Magyar Közigazgatás, 1942 (60. évfolyam, 1-48. szám)

A7, 'jh h . 1GTÄI Mb 1942. ÉVFOLYAMÁNAK TÁ RGY MUTATÓJA. .-öl Iránycikkek. kC2 (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent} Vl 8\% Üj irányok felé .................................................................. 27 Változások a kormányban ............................................... 28 Nérnethy Károly emlékezete ............................................ 29 A betű szerelete: a munka szeretete ............................. 29 Egyszerűsítés a rendőri büntető (kihágási) eljárásban . 30 Vitéz nagybányai Horthy István 1904—1942 t .............. 31 Alkotmány és parlamentarizmus ............................... 31 Nagy-Budapest ...................................................................32, 33 Forgalmi adókódex .......................................................... 34 A bolsevizmus megbukott ............................................... 34 Magyar katonai közigazgatás .........................................35, 36 Közigazgatási jogász ....................................................... 37 Miért van szükség a hivatalnokminiszteri állás meg­szervezésére ................................................... . . 37 A hősi halált halt vitéz nagybányai Horthy István kor- manyzóhelvettes úr emlékének és a nemzet hálájá­nak megörökösítéséről szóló törvényjavaslat ... 38 Az önkormányzati tisztviselők jogviszonyainak átmeneti szabályozása .............................................................. 39 A kinevezési elv diadala.............................................. 40 Az 1943. évi költségvetés.............................................. 41 A törvényhatóságok képviselete a felsőházban .... 42 Az önkormányzati tisztviselők jövőbeli alkalmazása . 43 Gyalogos, kocsis és autós az utcán............................ 44 Az új felsőházi novella ................................................. 45 A belső rend ...................................................................... 45 Iparügyi közigazgatás . . 46 A közigazgatás korszerűsítése ........................................ 46 Törvényjavaslat az egyszeri hadkötelezettségi adóról és a hadmentességi váltságról ................................... 47 Lapunk sorsa ...................................................................47, 48 A vármegyei tisztviselők kinevezése • • ...................... 48 Az életszerű közigazgatás felé ........................................ 48 Némethy Károly t (1862—1941) ........................................ 1 Családvédelem a magánjogban ........................................ 2 Középületek biztosítása ................................................... 2 Lapunk sorsa . ... 4................................................ 2 A gyámügyi rovat első éve ............................................... 3 A közigazgatási bíráskodás történelmi és elméleti hát­tere, valamint fejlődésének iránya..........................4, 5 A magyar közigazgatás és a külügyi politika ...............5, 6 A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvényjavaslat . . 6 A kormányzóhelyettesről szóló törvényjavaslat—. ... 7 vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes . 8 A közigazgatás reformja ...................................................8, 9 A gyaiiorlati közigazgatási vizsgabizottság új elnöke . . 9 A honvédelmi kötelezettségek és az állampolgárság viszonya .....................................................................10, 11 Kállay Miklós kormánya ................................................... H A közigazgatás szerepe a honvédelemben ...................... 12 A miniszterelnök kormányzati programmja .................. 13 Az ipar a honvédelem szolgálatában................................. 14 Az erkölcsi erők szerepe á háborúban .......................... 15 Szent László városa — Nagyvárad ................................. 15 A IX. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepélyes megnyitása 1942 március 2-án ..................................16, 17 Magyar életforma — Katonai életforma .......................18, 19 Vármegyei tisztviselők sérelmeinek orvoslása ............... 20 Tehetségkiválasztás ........................................................... 21 A Szovjetúnió ................................................................22, 23 Alkotmányreform és közigazgatási reform................... 20 Jogszolgáltatás Szent László korában ............................. 24 Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés .... 25 A honvédelmi törvény novellájának javaslata .... 26 Magyarságtudományi Intézet ........................................ 26 Nemzetközi Állam- és Közigazgatástudományi Akadémia alapítása Berlinben ................................................... 27

Next

/
Thumbnails
Contents