Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 10. évfolyam (Budapest, 1923)

Számok listája - 1. szám

ÉVF. 1. SZ. 1923 JANUÁR FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPÍK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 20. SZ. KIADÓHIVATAL: V. KER., HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. * EGYES SZÁM ÁRA 100 KORONA. * • TARTALOM TANULMÁNYOK: Bangha Béla S. J., A magyar kato­likus szervezkedés kérdése (1). — Jablonkay Gábor S. «L, Megismerhető-e az igazság? (9). — Dr Ferdinandy László, Elhalhat-e az állam? (lö).— N. Czike Gábor,-Tatár-magyar rokonság (22). — TÁRCA: Szarvas,Miklós S. J., 42 nap a tengeren (25). — .Jules Lemaitre: A háromkirályok isko­lája (30). — NAPLÓ : Lisclierong Gáspár S. J., György születésének kétszáza dik évfordulója (Í33). —*PA«JZS ÉS KARI): Polónyi Ferenc S. J., Veszedelmes irányzat a cser­készetben (39). — T. B., LamarckizmuS (43). — Megnéztem a vezetőket (45). — Ki az úr a „demokratikus** országok- , ban ? (45). — SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK : Szfttházi szemle : Sik Sándor, Lear király,, felújítása a Nemzeti ^Színházban. (47). — Sik Sándor, A Nemzeti Színház Petőfi ünnepe, (Herczeg Ferenc, A költő és a halál) (49). — Pezenhoffer Antal, A zsidóság számadatai (50). — KÖNYVEK : N. Czike Gábor: Pescli, Natiónsil-Ökonouiie (53) v— Dr Kühár Flóris: Re né Bazin, Sarjadó buza (5(>). —Székely László: Marezell, Krisztus Urunk nyomdbkáín' (57). — Polónyi Ferenc S. \Ti k Garrold, I>iákvilág (57). — Torday * Ányos: Laurisin, Alkonyi mesék (58). — Váth János: Finta, Rózsavár (59). — Dr Székely László: Marton, Mu­zulmán sírokon (59). — Dr Czapik Gyula KIvAT. KRÓNIKA.

Next

/
Thumbnails
Contents