Bernhard Zsigmond szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 13. évfolyam (Budapest, 1926)

Számok listája - 1. szám

m a • Tiwww •«• XIII. EYF. 1. SZ. 1926 JANUÁR fliUMR Humm FŐSZERKESZTŐ: BERNHARD ZSIGMOND S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR CZAPIK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL: V. KER, HONVÉD­UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT. # EGYES SZÁM ÁRA 14.000 KORONA. * TARTALOM TANULMÁNYOK: Oldal Bernhard Zsigmond S. /.: Krisztus a társadalom királya 1 Leszetay Gyula: Kálvin János, a reformátor. 1 8 DrSzilasiPázmány Zoltán: A nem­zetközi érintkezés egyengetése.. 16 TÁRCA: BlaskóMária: Maruszjá (Regény X.) 19 PAJZS ÉS KAltD: Dr L. /.- A fascizmus szocializmu­sának tanulságai 27 P. A.: A felekezeti kisebbség vidéki vezetőszerepben lévő tagjainak kihívásai 51 Dr Kovács György: Hogyan tesz­nek egy embert tönkre? 54 NAPLÓ: Lischerong Gáspár S. ).: A for­rongó Kina amerikai távlatból .. 57 SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: Jablonkay Gábor S. /.: A Jókai­centennárium után 40 SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: oldal SziraBéla:Színházi Szemle (Nagy­világi lányok ; Miss Lilian; Engem szeress!) 48 Zsolnay László: Film-szemle (Az Operaház Fantomja; Az élet tékozlói) 48 Könyvek: Váth: Rhé, Veszprém­vármegyei avar emlékek 50 Szathmári: Tomcsányi Lajos S. J., Báró Barkóczy Sándor 50 Vas T.: Teveli, Az én kis hőseim 50 Danczer: Divald, Felvidéki séták. 51 Dr Kühár: Bölcskey, Capistranói Szent János élete 51 Kovács: Günther, A szent meg a rajongója 51 Dr Kühár: Karácsonyi, Szent László élete 52 Dr Bánhegyi: Császár, A magyar irodalmi kritika történele a sza­badságharcig . 52 Kovács: Moss, Édes paprika .... 55 Török, A rádió kézikönyve 55 KATOLIKUS KRÓNIKA 54 KIADJA A PÁZMÁNT PIÍTKK IROI). TAKS. • FJ5LELÖS KlAItO : BAKANYAY LAJOS VKZBKIOAZGATO.

Next

/
Thumbnails
Contents