Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 15. évfolyam (Budapest, 1928)

1-12. szám tartalomjegyzéke - 13-24. szám tartalomjegyzéke - Számok listája - 1. szám

50283 XV. EVF. 1. SZ. 1928 JANUAR 5. to fÜCíW ÜLHTOI FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. CZAPIK GYULA.SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL: V., HONVÉD-UTCA 10. MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER. « EGYES SZAM ARA 80 FILLÉR. • TARTALOM TANULMÁNYOK: * Oldal Bangha Béla S. J. : Kultúrák harca 1 Saly Dezső: A bolsevizmus — világveszedelem 9 TÁRCA : Czájlik K. Hanna : Túl a gázlámpán 16 NAPLÓ : Sényi Dezső: Szazonov 21 Az egyke és az államhatalom .... 25 PAJZS ÉS KA KD: B. B. : Vallás vagy — Isten ? .... 29 Pa/ócz Béla: A magyar szabad­kőmívesség újabb szárnypróbál­gatása 32 8ZEMLÊK ÉS KRITIKÁK: ONUI Gáspár Jenő: Színházi Szemle: (Páros csillag; Násze'iszaka ; A hónapok háza ; Diótörő) 55 f Joanovich Lea S. M.: «Egy igazi proble'ma» 38 Könyvek 40 KATOLIKUS KRÓNIKA: D. V. J. A.: Egy hilvalló bíboros diadalútja halála után 45 Népszavazás a szabadkőmívesség ellen 46 M Czike Oábor: A katolikus szocializmus a mai Angliában .. 47 KIADJA A PÁZMÁNY PftTKB IKOD. TAUS. • FKLBI.ÖS KIADÓ : BA KANTA Y LA JON VEZÉRIGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents