Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 16. évfolyam (Budapest, 1929)

Számok listája - 1. szám

XVI EVF. 1. SZ. 1929 JANUÁI l 5. FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. CZAPIK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER, HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL : V., ÍIONVÉD-UTCA10. MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER, TARTALOM Oldal Oldal Dr. Szentgyörgyi Elemér: A párbaj, SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: a társadalom és a katolicizmus. 1 . , . „ , , , . c . Gyenis András S. /.: Egv hit- Oaspar Jenő: Színház. Szemle 34 hirdető utazásai a XVII. század- Székely Nándor: Film-szemle 56 ban 12 Bangha Béla S. J.: Az ősegyház TÁRCA eIel e 5 8 Jean de la Brète : Kísértő árny Bangha Béla S. / A Szent István­(Ford. Tru ály Margit) Regény, 10. 19 Tarsulat muforditasai 59 PAJZS ÉS KARD : Könyvek 42 Kilián Zoltán: A nagyváros védel- NAPLÓ : mében 26 , . . ... Lendvai István : Válasz a válaszra 28 Az 1929 es e v nevezetes emleK­Tallózás a sajtó körül 31 napjai 46 A katolikus sajtó bajai a Pressa . A németországi öngyilkossági sta­tanulságai alapján 32 tisztika és a hitvallások 47 KIADJA A PÁZMÁNY PÉTEK IROD. TAKS. * FELELŐS KIADÓ: BARANTAT LAJOS TEZÉ RIGAZGATÔ

Next

/
Thumbnails
Contents