Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 17. évfolyam (Budapest, 1930)

Számok listája - 1. szám

Ára 80 fillér 50289 XVII. EVF. 1. SZ. 1930. JANUAR 5. FŐSZERKESZTŐ: BANGHA BÉLA S. J. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. CZAPIK GYULA. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII. KER., HORÁNSZKY-UTCA 18. SZ. KIADÓHIVATAL: V.,HON VÉD-UTCA ia MEGJELENIK HAVONKINT KÉTSZER. * \ 5 ftirNum f: v TARTALOM TANULMÁNYOK: Oldal Dr. Ti már Kálmán: Forradalmi munka-e a legrégibb bibliafordí­tásunk? 1 Balla Borisz: A szétanalizált iro­dalom 8 Dr. Zibolen Endre: A külvárosok lelke 13 TÁRCA: Lukács István: A vihar útjában.. 16 PAJZS ÉS KARD: ! Pezenhoffer Antal : Kik magyarosí­* tolták meg Budapestet? 20 PAJZS ÉS KARD: olda J Dr. Kiss István: A tanyai agrár­seltlement 24 G. K. Chesterson : Miért vagyok katolikus? 27 SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK: Dr. Mayer Ferenc Kolozs : Stigma és orvostudomány 51 Gáspár Jenő: Színházi szemle ... 59 Bangha Béla S. ).: Paul Claudel és Jacques Rivière levelezése .. 42 Könyvek 45 NAPLÓ: Károlyi János: Turáni munka 47 KIADJA A PÁZMÁNY I'KTKIi IROD. TArS. # FEI.EI.rt8 KIADÓ : HA KANTAT LAJOS VEZÉRIGAZGATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents