Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 23. évfolyam (Budapest, 1936)

Számok listája - 1. szám

tß \ Î n tl 50263 1936 3ÁNUÁR 5 XXIII. ÉVF. 1. SZÁM TAUSA DfiLffll •csTUDománYOf SZ€ÍYIL€ nKGKuni« HAUonmnT K£T$Z€R SZ€fití-€SZTŐS"€G CS HlflDÓHIUmfiL: BUDAPEST, Ulli., mÁRIfi-UTCfl 23 T€L€FON : 31-2-03 : 33107 €LÖflZ€TCSI AR €GY CIUK 12 P n^cy^Dcuflc 3 p. * foy€s szám áRfl so fiLUft FÖSZ€flK€SZTÖ : ü flnGMfl B € LA S. J. f •€ L € L Ö $ SZ€ft«€SZfÖ: llYISZTOfi 1 O LTfl II BANGHA BÉLA S. J.: BOLDOG ÚJESZTENDÖT KULTÚRA ÉS ÉLET PETROVÁCZ GYULA: HOVÁ ÉPÍTSÜK A MAGYAR STADIONT? PEZENHOFFER ANTAL: HOL LAKNAK A LEGMŰVELTEBB FALUSIAK HAZÁNKBAN? NAGY PÉTER: DR. GERUCH VÉRTANUSÁGA DR. LEBER JÁNOS: A LIBERALIZMUS DILEMMÁJA TANULMÁNYOK DR. BIRKÁS GÉZA: f PAUL BOURGET OSCAR PÉREZ SOLIS: A SPANYOL ESEMÉNYEK HÁTTERE DR. DRUCKER GYÖRGY: ÚJ NEVELÉS A NEMZETEK EGYÜTTMŰKÖDJÉL CSISZÁR BÉLA: A VAJÚDÓ ÚJ FRANCIAORSZÁG TÁRCA SEMJÉN GYULA: AZ ÜVEGKASTÉLY VISSZHANGOK DR. SZEKFŰ GYULA: AMI A MAI DIKTATÚRÁK MÖGÖTT VAN DR. SZENTIVÁNYI RÓBERT: A LEGOLVASOTTABB KÖNYV TÁVLATOK SZEMLÉK ÉS KRITIKÁK IRODALMI ÉLET: JAJCZAY JÁNOS: JÁNOSI JÓZSEF S. J. ÚJ KÖNYVE — SÁRMÁNDI SÁNDOR: NIKOLAI A. BERDJÁJEV ÚJ KÖNYVE MOLNÁR LAJOS: SZÍNHÁZI SZEMLE ZENE: DEÁK-BÁRDOS GYÖRGY: ZENEI SZEMLE — GALAMBOS-GRUBER FERENC: SAINT-SAËNS ÉS AZ EGYHÁZI ZENE MOLNÁR LAJOS: FILMSZEMLE KÖNYVEK - TOLLHEGGYEL — KÖZLEMÉNYEK

Next

/
Thumbnails
Contents