Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

35S nem meíTzc, Portland fzigetéig is el-mennek, ho­lott a’ Király, és a’ Királyi Familia fzokott a’ ten­geren idő töltésből hajókázni. — Nem régiben iVeymoutba a’ tengerről nagy ágyú lövöldözés hallattatván, más napra kelve hallatták-meg a’ hi- rit, hogy a’ Frantzia kaperek , Lulworthoz nem meíTze, a’ ki-kötö helyhez tartozó két hajókat fogtanak volna el. A’ Portugalliai ujj követ, (Ambassedeur) Mar* quis de Pombal, a’ kit Londonba ma hónap meg­érkezni reménylenek, a’ Londoni- Udvar előtt, a* Portugallia mostani állopattyát le-rajzolván, a* segedelemért, és a’ történhető Frantzia projectum ellen, hogy Londoni Udvar, magát a’ Spanyol kabinéinál közbe vesse, azt akarja ki-munkálodni, mivelhogy előre látják azt, hogy a’ Frantziák kí­vánságaik miatt, Portugalliának alig ha meg nem gyűl a’ baja. Némelly újság levelekben a’vagyon, hogy a” Pitt, és Windhám között való egyet értés fel-bo- molván, erre való nézve, Windhám is a’ maga hadi Secretariusságatól butsút akarna venni. Most újjolag annak kezdett hire futamodni, hogy a’ Spanyol Udvar már most a* békességről kezdene gondolkozni, és nemtsak az, hogy Ma­elia ellen hadat nem indit, hanem hogy a’ más hatalmasságok által folytató háborút is, az Ö közben vetése által, a’ kívánt békességgel igye­kezik fel-tseréltetni. — St. Finccntbe, St. Luciá­ba , és Qrenadába mindég kemény őrizetek tartat­tatnak , mivel az ottan való fel támadásnak tsal- hatatlan jeleit vették éfzre, Frantzia Orfzág, A’ békességnek ki munkálodása végett, Pd- risba múlatozott két követjei a’ Pápa ő Szentsé­gének, Aug. 22-kén , réggeli 6 óra tajban hagyták oda Párisi. — A’ Nápoly és a’ Felentzei követek­ről is, annak kezdett híre futamodni, hogy ők i$ Y z

Next

/
Thumbnails
Contents