Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

Nro. 23. A*‘ FELS. R. TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Hétiben Ssptembernek 16-dik napján ijty&Ut efztcndöven. —;—■—*-—^ ‘•■fim- i,r 1 JSagy Britannia. r\ leg közelebbről jött Londoni levelekből azt M olvassuk, hogy a’ közelebb múlt hónapnak a’ végén, Pitt Minister, a’ több Status Ministe­rekkel együtt Weymouthba a’ végett mentenek vól- na-el, hogy ottan a’ Királlyal együtt Conferen* tziát tartsanak. — A’ Farlameutum hogy ezen hónapban Se'ptemberben öfzve fogé gyűlni, vagy pedig később időre fog annak öfzve gyűlése ha- Íafztatódní, az a’ lég közelebbről küldött leve­lünkben is említett Hammond Ür tudósittásátóí függ, a’ mellynek meg-érkezésére , és meg-hatá- rozására, a’ J^ondoni közönség igen nagyon vá­rakozik Z

Next

/
Thumbnails
Contents