Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

357 rek házai pedig, fóllyó virágokkal ékesittettenek- fel, végtére pedig estve az ifjaknak tántz adatha­tott. — A’ Madridi Udvarnál, a’ Dámák, Fran- tzia kokárdával kezdettenek meg-jelenui. — A5 vének tanáttsa Praesessévé, Deputatus Muraire válafztatott. Polgár Montíoye, ezen titulus alatt: Várni de Roi (a’ Király barátja) egy Írást adott ki, a’ mellyben XVl-dik Lajost ditséretekkel az égig magafztalja. — Lyonban is rofz fa ég a’tűzön. Aug. 21-kén íoo livránnyi assignatáért, kéfz pénz­be tsak két livrát, és 16 solst adtanak. Az előtt való napokon pedig, a’ Párisi kints tárház, egy­néhány lieferansokat, mind zechinekkel fizetett- ki , a’ mellyeket Gén. Bounaparte küldött vala a* Tárházba. Az 500 fzeméljekből álló tanátsnak Aug. 18- kán való ülésében , azon tanátsnak Praesidensévés Pastoret válafztatott. A’ Brüjfzeli Aug. 25-kén irt tudósittások fze- rént, Gen. Tilly, a’ ki eddig Belgiumban kom- mandirozott vala, már most Hollándiába a’ vé­gett mégyen által, hogy az ottan lévő éfzaki ár- madia kommandirozását kézihez vehesse. Ugyan ezen tudósittásokból olvassuk azt is, hogy a’ Fr. igazgató izéknek, a’ klastromok el-törlések iránt való végezését, Belgiumban már bé-kez,dették tely- lyesilteni. A’ Párisi Aug. 25-kén irt levelek fzerént., a■ Cadixból uttyára eredett Spanyól flotta, 20 linéa hajókból álló, mellyek közűi egyik 136, más kettő 112, egymás 94, három 80 , a’ többi pedig 74 ágyúsok; ezen flottát 14 fregatták, és egyné­hány könnyeb fzeru hajók kisérik. — Az Admi- rál Richeri eskadreja, 7 linéa hajókból áll, a’ mellyek 74 — 80 ágyúsok, és 3 fregattákból, a’ mellyek 36 — 40 ágyúkkal vágynak megspé­kelve. — A’ Frantzia, és Spanyól hajókból egye­sült flottáról azt mondják, hogy az Toulon felé a? végre vette volna a’ maga útját, hogy az oda való ki-kötő helyben, a’ maga vitorláit, majd

Next

/
Thumbnails
Contents