Magyar Kurir, 1801 (15. évfolyam, 17-44. szám, töredékek)

1801-02-27 / 17. szám

Nro. 17. A* FELS. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Kőit Bétsben, Pénteken Februáriusnak ly-dik napján i8ol-*A efztendőben. '**’ vofta папоп felbe fzakadt Fariaménak aolgoAha/i tovább i folytatása : Ezen Kir. befzédeknek végződése, és Ő Fel* segenek gyülléséböl lett ki menetele után, a’Fel­ső Parlamentumnak egyik tagja , Herczeg Mont- rose azt kívánta, hogy a’ bé vett ízokás fzerént, kiildetődjék hálaadó levél Ö Kir. Felségének. Ezen alkalmatolTággal mondott óratiójában , a* többi közt így fzóllott : örvendek, hogy e’ két Orfzágnak eggyesetéséhez fzerentsét kívánhatok» a’ melly,ha fz»nte tsak Hyberniának fzolgál is haíze nára, mindazaltal minden igaz Brittusnak Öröm* JSagy Britqnnia. R

Next

/
Thumbnails
Contents