Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

Nro* 23. A’ FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL* Indáit Béliből, Génieken September 16 ik napján . 1803 - ik cj'aendöben. C é v s. C'sáfzár és Csáí'zárné Ed Felségek a’ Bádení für­dővízzel való élés után , ide, az egéfz varas örö­mére, kívánt egeíTégben vilTza jöttek, hanem hogy a’ Minkendorfi tábor helyhez annál közelebb le- heflenek Eo Felségek, a’ múlt ízerdán a’ Laxen- burgi Cs. Kir. múlató kaftélyba költöztek. — A’ Farinai özvegy herczegné Amália Auftriai FÖ he rezeg AíTzony, néhai Mária Teréziának egyik kedves leánya, a' múlt vasárnap Prágából fze- rentséííen ide érkezvén, a’ Csáfz. Kir. v^rba fzál- lőtt bé. Tegnap előtt, dél után, volt a’ Simmeringi térségen táborozott ágyúzó íeregeknak, eíztendőn­Z

Next

/
Thumbnails
Contents