Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

nak tenger partjaitól nem meíTze, állapodott meg, a’ hol minden Konftantzinápolyba menő, ’s onnan vifíza téró hajókat meg visgál í'zorgalmatoíTan. — A’ flottáján lévő hajósereget a’ fzárazra fzállitot- ta ki,’s tábor helybe telepítette le, a’ kik által hat Nátóliai Beyt meg fogattatván, háromnak a’ fejét el {ittette ; kétség kívül a’ más háromnak is nem lefz jobb vége. Az Anglusok és Frantziák közt támadt újabb háborúnak hire Ázsiába is meg menvén, azok a’ Frantzia Nemzetbéli kereskedők, a’kik Smirnában telepedtek le, kereskedő hajóikra rakott portékái­kat azokról ki rakatták, femmi oily fegyveres ha­jóik nem lévén a’ Frantziáknak azon környéken, mellyek által kereskedő hajóikat Frantzia Or- ízágig kisirtettethették volna. A’ mint kiki képzel­heti, igen nagy károkra van ezeknek a’kereskedők­nek ez az új háború , a’ kiknek magazinumjaik tele vannak Levántai termésekkel és portékákkal. A’ napkeleti Turcomanniai, ( Erivani ) a’ Susi, a’ Teroisi’s több AsiaiKámok kö­veteket kűldvén a Fényes Portához azon panafzol- kodtak, hogy az Orofz Birodalomhoz tartozó, és Persiával határos tartományoknak helytartói az ő birtokaiknak határán bé menvén mind bellyebb bellyebb nyomulnak. Noha nem tettzése fzerént való dolog ez a’ Fényes Portának; mindazáltal semmi galyibába esni nem akarván a’ Pétersburgi udvarral, üres válailzal botsátotta őket hazájokba viíTza. A’ Konftantzinápolyba ment Pruflfzus Kirá­lyi követ Báró Bielefeld, még moll is tsak a* Spanyol követség házában lakik. A’ nagyvezér­nél Julius 2 1-ikén vólt elsőben audientzián. D. V< S.

Next

/
Thumbnails
Contents