Magyar Kurir, 1806. január-június (20. évfolyam, 2-46. szám)

1806-01-07 / 2. szám

18 fzerző minifterek és követek Magyar Hazánknak egyik fd városában gyüllöttek öfzve, ’s ott vitték azt végbe. — Ezen békeíTég tzikkelyeinek kihir­detésével még mod fcm kedveskedhetünk a’ Mazy. Kurír Érd Olvasóinak: arra mindazáltal fzentül kötelezzük magunkat, hogy mihelyt hivatal fze- rént való tudósításból értésünkre esik, azonnal a’ két Magy. Hazával kozleni fzoros köteleífégünk- nek tartyuk4 A’ még moll is ezen városban fekvő Frantzia Jiadi feregek itt lé« ö hadi fo E ojárojoktól már parantsolatot vettek az eránt, hogy az innen le* jendő el marfirozásra minden órán kéfzen tartsák magokat. A’ múlt vasárnap egy fzámos ofztály már innen el indúlt, a* mint értésünkre esett, őt vagy hat nap alatt innen mind el takarodnak. — A’ mint már máífzor is irtuk, az itt volt Franczia katonaság a’ leg fzorosabb hadi fenyítékbe tarta* tott; de mivel valamint más nemzetbeli , úgy a* Frantzia hadi nép közt is sok erkőltstelen ember találtatik, és mivel hadi előjáróik mindenütt jelen nem lehettek, ’s kit kit ízemen nem tarthattak , lehetetlen volt minden törvénytelenséget el távoz­tatok. A’ múlt héten a’Leopold nevet viselő kül­ső városban egy gyalog ofztálybeli dobos égy há­zi fzolgával öfzvs vefz.vén, amaz ezt úgy még fzúr- ta, hogy harmad nap múlva meg^-halálozott. — A' vyjlkos minoyárt hadi törvényfzék eleibe idéztetvén halálra fzententziáztatott, és a’múlt vasárnap 12 és egy óra közt, az úgy nevezett Schottenthor , az az, Scotusok kapuja előtt fekvő mezöségea fzámos Frantzia katonaság, és a’ Bécsi fegyvere* polgárság fzemek láttára agyon lövetett. Azon meterologica tapafztalások fzerént, mel­t'

Next

/
Thumbnails
Contents