Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

r e о fs у, az Orosz udvar követe herczeg Kurakin a’ Sanctuariuoiban nézték a’ Koronázást, de mind- nyáján tsak mint különös idegenek, Rém pedig hi- vatalból giint Követek. Este az egéfz város meg volt világosiivá. Leg nevezetesebb illuminatiók voltak : 1) A' herczeg Grafsalkovich palotája előtt állott hat fzep pyraim- sok érányos felírásokkal f^l ékesítve. — 2) A’ Prí­más fő Herczegsége palotájának eleje egynéhány ezer égő lámpásokkal íneg volt rakva; gyönyörű tekintetet mutatott, ámbár a’ piacznak fzük volta miatt nem igen meffze láttzotttp felül ii^s rajta nem volt. — 3) A’ város háza sürü métsekkel tündökjött, a’ fe­lül írásnak e’ volt a’ vége: Salve Rex! Salve Regina! — 4) Gróf Erdödy Jósef Magyar FŐ Cancellarius Éö Excellentiájának fényes háza is fzámtalaü métsekkel és gyertyákkal ékeskedett. — 5) A’ Herczeg Grafsalkovich mostani lakása a’ Gróf Jankovich háza nem tsak lámpásokkal, hanem viasz gyertyákból, ’s fáklyákból égő tűzzel is világosko dott; mivel pedig ennek a’ háznak fekvése igen fzép és kies helyen vagyon, azért igen ízembe tünö is vólt. — ó) A’ sétáló hely is egéfzlen meg vóit vi­lágosítva, ’s gyözödelini boltozatokkal, és felírások­kal felékesitve. — 7) A’ sétáló helynek óidaiánn egy ház alkalmatos meg világosíts fsai' magát meg kü lönböztette. Meg jegyzésre méltó a’ felül Írása, melly ezen Chroíiosticon volt aVgVstl regls ConlVX María LVDoVlCa regina hVngarlae VIVat. Septemb. 8,ikan Primas Eö F. • Herczegségéne! fz*badgyülekezete vóh azQrfzág Rendjeinek ,meíly­|5& /

Next

/
Thumbnails
Contents