Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

•35 4 Deum laudamus követett. Mingyárt ekkor elöffzöri salve adatott az ágyukból, és valamint a’ fő temp­lom előtt parádéban, úgy a’ könyörülő barátok klas- troma előtt való platzon állott Katonaság haromfzor tüzelt egymás után. A’ Te Deum végződése után Prímás Eö Kir. F. Herczegsége ismét az óltár eíéibe ment, a’ Wefz-* pfémi Püspök-pedig Csáfzárné ’s Királyné Ö Felségé­nek fejéről a’ koronát, kezeiből a’ Királyi pálczát és arany almát ki vévén, azokat a’ Kif. Klenodiumo- kat tartóknak kezekben lévő párnákra tette. —- Az Evangélium után mind a’ két Cs. Kir. Felségnek eleibe nyújtotta az Evangélium könyvet a’ tsokolás végett a’ Prímás, és akkor ismét Fels. AÍTzonyunk fejére tette a* házi Koronát a’ Wefzprémi Püspök, aZ Offertorium alatt pedig egy arány tséfzét nyújtott Fels. JkCizQnyunk eleibe a’ Cereinooiarius, meiiybe ál­dozat gyanánt egy aranyat tett, ’* ismét Királyi izé­kébe ült. — A’ praefatio alatt az udvari Fő Marsai •'Felséges Urunk fejéről a’ Királyi, Fels. AÍTzonyunk fejéröl pedig a’ házi Koronát a’ Wefzprémi Püspök le vévén a’ meg fzenteltetett ostya fel emelése alatt min­den Kir. Klenódiumnok a’ földfelé meg hajtattak , és a* heroldus is le vette süvegét. Az Agnus Dei alatt újübban Eö Cs. Kir. Felségek eleikbe nyujtat- iak az Evangéliom könyve és a’ fzeutelt viz. Az ári vatsorával való élés alatt Fels. AÍTzonyunk az dltár leg felsőbb léptsöjéte térdepelt, és Prímás Eö Kir. F. Herczegségétöl az absolutiót ’s a’ fz. vatso-. rátel vette. Onnan ismét viffza menvén a’ maga zsámolyához, a’ házi koronát a Wefzprémi Püspök Eö Felsége fejére, az udvari fő Marsai pedig a’ Ki»,

Next

/
Thumbnails
Contents