Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

В ay о n n éb ó 1 Augustus 13-ik napján. Mivel sok hazájokból kiköltözött Spanyolok jönnek ide , és mivel sok Fr. hadi nép takarodik ezen által Spav nyol Orízágba , fzükségesképen sok ember fordul meg köztünk. Több apró tábor helyek vannak vá­msunk környékén, mellyekben az új regementek ké- fzitetnek , és gyakoroltatnak a’ fegyverben. Azok közzül már némellyek Spanyol Orízágba marsiroztak. Néhány nappal ennekelötte Marsai J 0 u r d an is azon ármádiához utazott, melly ó Kafztiliában Burgos városa mellett táborozik. Ma Marsai Ney jött ide, A* Spanyol ízolgálatban vólt Helvétus regementek­nek fzökevényei , a’ fzéllyel veretett Insurgesek miatt fzoros vigyázatot kell a’ határon lévő pofito­kon tartani, mellyre nézve a’ Pireneusi Ofztáiyok- ból egy .5000 főből álló vadáfz sereg állitatik fel. Hasonló intézett tétetett az előbbi Spanyólokkal va­ló háborúban. — A* Biskajai tartománynak Bilbao nevezetű városában vólt Anglusok egy pár ágyúlö­vés után onnan el távoztak, és magoknak s a Fran- cziák] tett zésére hagyták a’ lakosokat. Bourdeauxból (Burdóbóí) Aug. 1 7-ik napján. Két hólnaptól fogva semmi bizonyos tudó­sítást nem vehetünk Portugálba orfzágból. Azokra a’ Commiísariusokra nézve is, a’ kiket a’ mi keres­kedő házaink colonialis portékáknak, és napugoti In­diai gyapotnak vásárlása végett oda küldöttek, bizony­talanságban vagyunk., Dánia Orfzag. F.elette meg boffzonkodtak azon a’ Danusok,

Next

/
Thumbnails
Contents