Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

збб Az egygyik Szabjad Szöllö Geometrice fel vsvén foglal magában — 88*4 négy fzegü öltt. Mindjárt mellette a’ másik, a* melly már dézma adó. — 4671 — — — mind öfzve 13,48.5 négy izegü ölet. Az utolsó efztendóben vólt benne 70. hordó bor, és 70 puttón afzfzú Szöllö. A’ termékeny efztendökbeopedig 120,’s több hordó bort-is meg­termett. A’ Szabad Szöllö alatt van egy jól, ’s egéfzlen méfzCzel épült 22. öles hofzfzaságú Borkáz, a’ melly - ben ugyan tsak egy 7. öles hofzfzuságú Szoba van, hanem kevés költséggel három réfzekre lehet ofzta- ni; e’ mellett, van egy Elésház, a’ melly a’ Szobá­val egygyütt téglából kéfzült boltozat alá van véve — A’ Szoba mellett van a’ Sajtó ház, a’ mellybe két nagy Sajtók vágynak, és végtére egy bor De. positorium 120 hordókra-való, a’ melly veres fénye fákkal van felkéfzitve , hogy a’ borok mint vaiamély pintzében rendefsen fekhefseoek. A’ Depositorium mellett van egy 4. hordóra való kis pintze, de á mellybe a’ Szüret alkahnatofságával egyébb efzkö- zök-is tartattathatnak. A’ Dézma-adó Szöllö alatt van a5 Szedők fzé- mára, mintegy 30 Személyekre való fából épült Szo­ba, 1. Szekér Szin, 2. Istállók, mind egygyik hat hat lóra való. Vágynak még 15— 2o*ig való vas abrontsos kádak; egy kettős fenekű afzfzú Szöllös kád, a’ mellybe 120 puttón afzfzú Széllött.is bélé lehet tölteni; kis kádak, vagy káditskák, puttó­nak, dézsák, tserpákok; egy Szóval, a* Szürethéz megkívántaié mindea fzükséges efzközök.

Next

/
Thumbnails
Contents