Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

36 7 A’ kiknek kedvek vólua a meg-vételre, a’SzöI- iöket megnézhetik, vagy megnézet tetthetik ; köze»- lebbröl Való utasítást pedig tehet erről, és fog.Í9 tenni HoChholtzer Sámuel Úr B. Karefztur- ban. Lötsén 30. Aug, 1808-ik efztendóben. ♦ * * Pésten, nemzeti Könyváros Kiss István Úrnál, a’ T. T. P. P. Piáristák há­zok alatt lévő könyvesboltjában talá­landó legújabb könyveknek nevei. Magyar Századok IX—XIII. Irta Virág Benedek Székes Fej^rvart, Világi Pap j néhai Kir. Proféikor, egy rézre mettzett képpel, tsines kötetben 8. 6 for. A’ 7-ik elmélkedés FleuryCIaudiusApát- úrnak egyházi Históriájából, az egyházi Törvény­hatóságról. Irta Virág Benedek székes Fejér* vári Vil. Pup, néhai Kir. Profefsor , 8. Kötve 24 кг. Az udvari fzerelem, vagy az ifjú Láfzló Magyar Királynak fzerelmes vifzontagságai , egy fzép rézmettzéfsel, tsinoe borítékban 8vo. kötve 1 for. 45 kr. Magyar Orfzág históriája a’ Mohácsi vefzedelemtöl fogva Buda viflza vételéig. Kéfzitet- te Budai Esaiás 8vo. 3 fl. < Ladvocat Apát Urnák históriai Dictionáriu- ina, Magyar nyelven ki botsátotta Mindfzenti Sámuel, 7.ik darabja, 1808, 8vo, kötve'2 for. 30 kr. . ' . ­Prédikátori Tárház, vagy ollyan Gyűj­temény, mellyben a’ Prédikátori hivatalra tartozó

Next

/
Thumbnails
Contents