Magyar Kurir, 1813. január-február (27. évfolyam, 1-10. szám)

1813-01-01 / 1. szám

Nro. i. A’ FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KTRALY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. indult Bétsbol Pénteken Januarius i-so napján 1813-dik esztendőben. Bét s. JVTég eddig minden új esztendőben Az éa író toliamból folyt a’ Magyar Kurír, és mindenkor olly tárgyakkal szolgáltam a’ két Magyar Hazá­nak, mellyek nem tsak hasznára, hanem gyö; nyorűségére is szolgáltak az Olvasó Publikum­nak. — Most is íliy szándékkal voltam ; de négy hetekig fekvő beteg lévén, és ezen újság darabot is nem önként, hanem kcGtelenségből írván, arra el nem készülhettem, Eő Cs. K. Felsége kegyelmesen méltóztatoct S. N. Patakon lakó Nemes Constantinus Gábor úr nak megengedni, ’s néki privilégiumot adni, hogy ott posztó Fábrikát állíthasson fel , melly A

Next

/
Thumbnails
Contents