Magyar Kurir, 1813. január-február (27. évfolyam, 1-10. szám)

1813-01-01 / 1. szám

4 is már szépen virágzik , ’s már mindenféle posz­tó és kazimir készíttetik benne. Frantzia Birodalom. A’ Frankfurti Zsurnálban következendő Pá- g;si tudósítás adattatctt-ki: Tegnap, úgymond', az az, December 19-ik napján, éjeli tizenketted- f<*l órakor érkezvén haza Császár EŐ Felsége, mindjárt audientziára botsátotta a’fő méltóságú printzeket, a’ ministereket, és a* fó' rendű tiszt- vise öl et. — A’ Cadorei hertzeg (Status Minis­er Ch.impagoi) a’ ki az ármádiánál maradt Stá­tus Titok nők Gróf Daru helyett azon hivatalt viseli, a’ szokott hitet a’ Gsászár kezébe letet­te. Át ezen ma? napon kezdődó'tt i8J3**k eszten­dőre készített Párisi Almanakban, a’ Frantzia Országi 130 osztályoknak népessége, a’leg újybb fe!szám'álás szerént, a’hadi lábon álló Frantzia katonaságon hívül, 42 millióm 365434 lélekre ; az llyriai tartományoknak népessége pedig egy millióm 's53i000*re tétetik. E’ szerént, a’Fran­tzia Birodalomnak közönségessen vétetett népes­sége negyvenhárom millióm, nyoltszáz kilentzven hat ezer négyszáz harmintzne'gy ezer lélekre me­gver). — Ezek közzűl 23 millióm, és 42000 Fran­tzia nyelven szóll, hat millióm, 453000 Olasz nvelven; 4 millióm, 311000 flammandi, vagy ho landiai; 4 .millióm, 63000 német nyelven; ct‘7000 britanniai nyelven, és íogooo basquis, vagy inkább Gaskoniai Dyelven beszélnek. A’ fellyebb említet; Párisi Almanakban, Ná­poly Orzág népessége négy millióm 590000 la­kosokra; a’ Heívétziai Respublikáé egy millióm 43tU£/|-re; a* Baváriai Országé három millióm,

Next

/
Thumbnails
Contents