A Magyar Méh, 1880 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1880-01-01 / 1. szám

Minden HÓ ^ j^etit^LakíL­A dél-magyarországi méhészegylet, valamint a hazai méhészek szakközlönye. Buziás, 1880. január 1. 1. szám. IV. évfolyam. Tartalom: Olvasóinkhoz. — A méhészet köréből. — A méhek téli betegségei. — Miképpen lettem én méhésszé. — Az 1845-iki méhtenyésztési esztendő. Olvasóinkhoz. A jelen számmal a „Magyar Méh“ IV-ik évfolyamának I-ső számát veszik igen tisztelt olvasóink. így tehát már négy éve annak, hogy a hazai méhészekhez bekopogtattunk ügyünk érdekében, pártolást ég támogatást keresve. A nagy közönség, méhészbarátaink és pártfogóink nem is engedtek bennün­ket üres kézzel távozni. Rövid idő lefolyása alatt a még ifjú eszme töme­gesen nyerte meg számunkra a pártolást, s igy voltunk képesek tisztelt olva­sóinknak a „Magyar Méh “-vei egy igen hasznos és hézagot pótló házi tanácsadót nyújtani. Nemkülönben barátai és pártfogói maradtunk szives pár­tolóinknak jó és balsorsunk közepette, s azok is maradunk a jövőben is. Fogadják tehát szives olvasóink a szokott szeretettel a IV-ik évfolyam első számát is, és részeltessenek bennünket továbbra is kegyes pártfogásaik­ban, s iparkodjanak a „Magyar Méh“ számára új előfizetőket megnyerni. A midőn mindnyájoknak boldog újévet kívánnánk, s ügyünket még egyszer szives pártfogásukba ajánlanánk, maradunk Tisztelt olvasóinknak Buziáson 1880-ik év január havában alázatos szolgáik-A- szerkesztőid. A méhészet köréből. Egészségem helyre állítása czéljából a folyó évben felkerestem a „buziási" gyógyfürdőt hol már igen sok szenvedő talált enyhülést s nyerte

Next

/
Thumbnails
Contents