A Magyar Méh, 1882 (6. évfolyam, 1-12. szám)

A MAGYAR MÉH. II A DÉLMAGYARORSZÁGI lg I MÉHÉSSEGYLBT ÉS A HASAI MÉHÉS2SE I 1 SZAKKÖZLÖNYE. | || T71. ÉT7T,OIj'X-^2!vd:. [f AI Szerkesztik: S || Ambrózy Béla Báró és Grand Miklós. |g | Főmunkatárs: 1 g­%| K o v íi <? s A ii t ti 1. y 7Í | Munkatársak: •• ff 2 fi Bárány N. Csizóvszky Ferencz. Dömötör László, Halác3y Kálmán X || Jakabb Józseí. Kiihne Ferencz. Kolleth Mátyás. Molnár János Nagy Zzigmond. Piroska Alajos. Píeifer János. Szontag Andor M Turnovszky Sándor. Tihanyi Kálmán. Thész János. Valló János- || Zombortsevits Ferencz. |y--------------M» > >► »--------------­a j3uziÁs. 1882. |S 5a Kiadja a délmagyarországi méhészei iylet. |

Next

/
Thumbnails
Contents